จำหน่าย และ ประกอบ เครื่องเซิฟเวอร์ server workstation
จำหน่าย และ ประกอบ เครื่องเซิฟเวอร์ server workstation
RTX3090

SERVER SET UPDATE

WORKSTATION

MOTHERBOARD

Server&Workstation Hardware

อุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ (Server) และเวิร์คสเตชั่น (Workstation) จากทางร้าน พีซี แกลเลอรี่

NEW HARDWARE UPDATE

Our experiment

Test Performance 4U 3GPU Barebone TYAN B7105F48TV8HR-2T-G
Spec Device Manager ของ เครื่อง TYAN B7105F48TV8HR-2T-G บน Windows 10Pro จะพบว่าได้ติดตั้ง Card Nvidia RTX 2080TI ไว้จำนวนทั้งหมด 3 ตัว ในส่วนของ Software CPU-Z จะพบว่าได้ทำการติดตั้ง CPU Xeon Silver 4210R แบบ Dual CPU บน Mainboard S7105AGM2NR-2T