RAID CARDS

แผงวงจรควบคุมฮาร์ดดิสค์/RAID ยี่ห้อ MegaRAID รุ่น SAS9460-16i รองรับ 16*SAS/SATA หรือ 4*NVMe Drive

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงแล้ว ที่ไม่ได้ต้องการความจุขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังต้องมีการปกป้องข้อมูลความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ MegaRAID 9460-16i การ์ดเก็บข้อมูลแบบ Tri-Mode เป็นการ์ดคอนโทรลเลอร์ 12Gb…
฿32,500.00