เครื่อง Server สั่งทำพิเศษ ขนาด 2u Rackmount 19" ชนิด 1 CPU

เครื่อง Server สั่งทำพิเศษ ขนาด 2u Rackmount 19" ชนิด 2 CPU