การรับประกันสินค้า

 รายการระยะปกติหมายเหตุ 
 MB TYAN, ASROCK Rack, ASUS
รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017
3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb
สินค้าPromotion E3C204, E3C224, E3C232ทุกรุ่น, C236MWS, ชิพเซ็ต C602 และ C612 ทุกรุ่น ประกัน 1ปี
TYAN S52xx, S53xx, S54xx, S7000series ทุกรุ่นประกัน 1ปี Chipset Q170, C20x, C21x, C22x, C23x, C602, C612 ทุกรุ่นประกัน 1ปี
 
 MB Supermicro
รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017
1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb
Supermicro X9, X10 ทุกรุ่น ประกัน 6 เดือน
 
 Sink ระบายความร้อน Supermicro , Intel, TGC ทุกรุ่น1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 VGA ทุกยี่ห้อ
รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017
3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CASE ทุกยี่ห้อ (ประกันส่วนที่เป็นงาน electronicเท่านั้น)1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Slide Railไม่มีปีะกันยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CDROM/DVD Drive1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 กล่องใส่ Harddisk ทุกยี่ห้อ1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CPU Intel BOX3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CPU Intel Tray1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CPU AMD1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 HDD ทุกรุ่น3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 RAM Kingstonlife-time*life-time warranty คือประกันสิ้นสุดเมื่อเลิกสายการผลิต หรือประกันตามหน้าweb 
 RAM Samsung, Hynix, Micron และ อื่นๆ1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 LAN Card1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 RAID Controller1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Keyboard, Mouse ทุกยี่ห้อ1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Power Supply 1U,2U,3U, Redundant1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Power Supply Zippy ขนาด ATX Form Factor เท่านั้น3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
     

 

Close Menu
×
×

Cart

0

Your Cart