ระยะเวลาการเครมสินค้าเสีย

  1. การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า คู่มือ,อุปกรณ์ และกล่องบรรจุของสินค้า ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุด
  2. ความเสียหายนั้นต้องอยู่ภายใตเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต และเป็นความเสียหายจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่มีการดัดแปลงใดๆ
  3. ในกรณีสินค้าที่นำมาเครมประกัน ซื้อไปเกิน 7 วัน จะถูกส่งไปซ่อมยังโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

การรับประกันสินค้า

  รายการ ระยะปกติ หมายเหตุ  
  MB TYAN, ASROCK Rack, ASUS 1 ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  MB Supermicro 1 ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  Sink ระบายความร้อน Supermicro , Intel, TGC ทุกรุ่น 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  VGA 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  CASE ทุกยี่ห้อ (ประกันส่วนที่เป็นงาน electronicเท่านั้น) 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  Slide Rail ไม่มีประกัน ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  CDROM/DVD Drive 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  กล่องใส่ Harddisk ทุกยี่ห้อ 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  CPU Intel BOX 3-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  CPU Intel Tray 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  CPU AMD 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  HDD ทุกรุ่น 3-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  RAM Kingston life-time *life-time warranty คือประกันสิ้นสุดเมื่อเลิกสายการผลิต หรือประกันตามหน้าweb  
  RAM Samsung, Hynix, Micron และ อื่นๆ 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  LAN Card 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  RAID Controller 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  Keyboard, Mouse ทุกยี่ห้อ 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  Power Supply 1U,2U,3U, Redundant 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
  Power Supply Zippy ขนาด ATX Form Factor เท่านั้น 1-ปี ยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb  
         

อัตรา และเงื่อนไขการบริการ

1. อัตราการบริการทั่วไป 856.00 บาท / ชั่วโมง ไม่รวมค่าอะไหล่ (ขั้นต่ำ 321 บาท)
2. ค่าบริการติดตั้งงานเฉพาะทาง 1070.00 บาท / ชั่วโมง
3.1 ค่าบริการOnsite Serivice NBD เฉาพะเครื่องที่ประกอบโดยพีซีแกลเลอรี่เท่านั้น(เขต กทม, สมุทรปราการ, ปทุมธานี)

อัตราค่าบริการไม่รวมอะไหล่ 1070.00 บาท / 1ครั้ง/1รถกระบะ (กรณีที่การบริการไม่สามารถทำให้สำเร็จภายในวันทำการนั้นๆ และลูกค้ายินยอมให้นำเครื่องกลับมาที่ศูนย์เพื่อทำการตรวจเช็ค ทางศูนย์มีบริการส่งเครื่องกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

นอกเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1605.00 บาท /ชั่วโมง ชำระเป็นเงินสดหน้างาน

3.2 ค่าบริการOnsite Service NBD เครื่องที่ไม่ได้ประกอบจากทางพีซี แกลเลอรี่ (เขต กทม, สมุทรปราการ, ปทุมธานี)

อัตราค่าบริการไม่รวมอะไหล่ 1,712.00 บาท เป็นค่าบริการไปรับเครื่องเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์ ราคานี้ยังไม่รวมอะไหล่และค่าแรง

*นอกเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1605.00 บาท /ชั่วโมง ชำระเป็นเงินสดหน้างาน

3.3บริการนอกสถานที่แบบด่วน 4ชั่วโมง เฉพาะเครื่องของพีซี แกลเลอรี่เท่านั้น อัตราค่ารบริการไม่รวมอะไหล่ 2140 บาท / ครั้ง ปฏิบัติงานในเวลาทำการเท่านั้น นอกเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1605.00 บาท /ชั่วโมง ชำระเป็นเงินสดหน้างาน
4. ค่าติดตั้ง License Windows 7/8/10 พร้อมhardware driver (1.5ชม., บริการทั่วไป) 481.50 บาท
5.1 ค่าแรงประกอบเครื่อง 1 CPU, เคสแบบ Towerเท่านั้น (1ชม. บริการทั่วไป) 321.00 บาท ไม่รวมค่าอะไหล่ อุปกรณ์เสริม เช่นสายรัด, Thermal compound Silicon, ท่อหด
5.2 ค่าแรงย้ายอุปกรณ์จากเครื่องเดิมมาประกอบใหม่ ใช้เคสแบบTowerเท่านั้น (1.5 ชม, บริการทั่วไป) 481.50 บาท
6.1 ค่าแรงประกอบเครื่อง Server แบบRackmountทุกขนาด หรือ computer 2-CPU ทุกประเภท (อัตรา 1.5 ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง) 1,284.00 บาท
6.2 ย้ายอุปกรณ์ Server จากเครื่องเดิมมาประกอบใหม่ (2ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง) 1,712.00 บาท
7.1 ติดตั้ง Windows Server license พร้อมconfiguration driverเมนบอร์ด ไม่รวมadminระบบ User, ไม่รวมการติดตั้งระบบRAID (1ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง) 856.00 บาท
7.2 ติดตั้ง Windows Desktop/Workstation license พร้อมconfig driver เมนบอร์ด (1ชั่วโมง, บริการทั่วไป) 321.00 บาท
7.3 ติดตั้งระบบRAID ตั้งHardwareและติดตั้งRAID manager (1.5 ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง) 1,284.00 บาท
8. ติดตั้งระบบ VROC (Vitual RAID on CPU) 3,210.00 บาท 
9. ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมDriverเท่านั้น ต่อชิ้น (1ชั่วโมง, บริการทั้วไป) 321.00 บาท
10. upgrade BIOS 321.00 บาท
 *บริการตรวจเช็คเครื่องที่ไม่ได้สั่งซื้อจากทางพีซี แกลเลอรี่ ลูกค้าต้องนำเครื่องเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์เท่านั้น ไม่มีบริการ onsite-service