ระยะเวลาการเครมสินค้าเสีย

  1. การเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า คู่มือ,อุปกรณ์ และกล่องบรรจุของสินค้า ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุด
  2. ความเสียหายนั้นต้องอยู่ภายใตเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต และเป็นความเสียหายจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่มีการดัดแปลงใดๆ
  3. ในกรณีสินค้าที่นำมาเครมประกัน ซื้อไปเกิน 7 วัน จะถูกส่งไปซ่อมยังโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

การรับประกันสินค้า

 รายการระยะปกติหมายเหตุ 
 MB TYAN, ASROCK Rack, ASUS1 ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 MB Supermicro1 ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Sink ระบายความร้อน Supermicro , Intel, TGC ทุกรุ่น1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 VGA ทุกยี่ห้อ
รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017
3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CASE ทุกยี่ห้อ (ประกันส่วนที่เป็นงาน electronicเท่านั้น)1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Slide Railไม่มีปีะกันยกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CDROM/DVD Drive1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 กล่องใส่ Harddisk ทุกยี่ห้อ1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CPU Intel BOX3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CPU Intel Tray1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 CPU AMD1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 HDD ทุกรุ่น3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 RAM Kingstonlife-time*life-time warranty คือประกันสิ้นสุดเมื่อเลิกสายการผลิต หรือประกันตามหน้าweb 
 RAM Samsung, Hynix, Micron และ อื่นๆ1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 LAN Card1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 RAID Controller1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Keyboard, Mouse ทุกยี่ห้อ1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Power Supply 1U,2U,3U, Redundant1-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
 Power Supply Zippy ขนาด ATX Form Factor เท่านั้น3-ปียกเว้นรุ่นที่ทำรายการโปรโมชั่น ประกันตามเครื่องชุด หรือประกันตามหน้าweb 
     

อัตรา และเงื่อนไขการบริการ

1. อัตราการบริการทั่วไป321.00 บาท / ชั่วโมง ไม่รวมค่าอะไหล่ (ขั้นต่ำ 321 บาท)
2. ค่าบริการติดตั้งงานเฉพาะทาง856.00 บาท / ชั่วโมง
3.1 ค่าบริการOnsite Serivice NBD เฉาพะเครื่องที่ประกอบโดยพีซีแกลเลอรี่เท่านั้น(เขต กทม, สมุทรปราการ, ปทุมธานี)

อัตราค่ารบริการไม่รวมอะไหล่ 856.00 บาท / 1ครั้ง/1รถกระบะ (กรณีที่การบริการไม่สามารถทำให้สำเร็จภายในวันทำการนั้นๆ และลูกค้ายินยอมให้นำเครื่องกลับมาที่ศุนย์เพื่อทำการตรวจเช็ค ทางศูนย์มีบริการส่งเครื่องกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

นอกเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1070.00/ชั่วโมง ชำระเป็นเงินสดหน้างาน

3.2 ค่าบริการOnsite Service NBD เครื่องที่ไม่ได้ประกอบจากทางพีซี แกลเลอรี่ (เขต กทม, สมุทรปราการ, ปทุมธานี)

อัตราค่ารบริการไม่รวมอะไหล่ 1,712.00 บาท เป็นค่าบริการไปรับเครื่องเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์ ราคานี้ยังไม่รวมอะไหล่และค่าแรง

*นอกเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1070.00/ชั่วโมง ชำระเป็นเงินสดหน้างาน

3.3บริการนอกสถานที่แบบด่วน 4ชั่วโมง เฉพาะเครื่องของพีซี แกลเลอรี่เท่านั้นอัตราค่ารบริการไม่รวมอะไหล่ 2140 บาท/ครั้ง ปฏิบัติงานในเวลาทำการเท่านั้น นอกเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 1070.00/ชั่วโมง ชำระเป็นเงินสดหน้างาน
4. ค่าติดตั้ง License Windows 7/8/10 พร้อมhardware driver (1.5ชม., บริการทั่วไป)481.50 บาท
5.1 ค่าแรงประกอบเครื่อง 1 CPU, เคสแบบ Towerเท่านั้น (1ชม. บริการทั่วไป)321.00 ไม่รวมค่าอะไหล่ อุปกรณ์เสริม เช่นสายรัด, Thermal compound Silicon, ท่อหด
5.2 ค่าแรงย้ายอุปกรณ์จากเครื่องเดิมมาประกอบใหม่ ใช้เคสแบบTowerเท่านั้น (1.5 ชม, บริการทั่วไป)481.50 บาท
6.1 ค่าแรงประกอบเครื่อง Server แบบRackmountทุกขนาด หรือ computer 2-CPU ทุกประเภท (อัตรา 1.5 ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง)1,284.00 บาท
6.2 ย้ายอุปกรณ์ Server จากเครื่องเดิมมาประกอบใหม่ (2ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง)1,712.00 บาท
7.1 ติดตั้ง Windows Server license พร้อมconfiguration driverเมนบอร์ด ไม่รวมadminระบบ User, ไม่รวมการติดตั้งระบบRAID (1ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง)856.00 บาท
7.2 ติดตั้ง Windows Desktop/Workstation license พร้อมconfig driver เมนบอร์ด (1ชั่วโมง, บริการทั่วไป)321.00 บาท
7.3 ติดตั้งระบบRAID ตั้งHardwareและติดตั้งRAID manager (1.5 ชั่วโมง, งานเฉพาะทาง)1,284.00 บาท
8. ติดตั้งระบบ VROC (Vitual RAID on CPU)3,210.00 บาท 
9. ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมDriverเท่านั้น ต่อชิ้น (1ชั่วโมง, บริการทั้วไป)321.00 บาท
10. upgrade BIOS321.00 บาท
 *บริการตรวจเช็คเครื่องที่ไม่ได้สั่งซื้อจากทางพีซี แกลเลอรี่ลูกค้าต้องนำเครื่องเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์เท่านั้น ไม่มีบริการ onsite-service