สาธิต RAID VROC บน Mainboard TYAN S7100AG2NR

สาธิต RAID VROC บน Mainboard TYAN S7100AG2NR

สาธิต RAID VROC บน Mainboard TYAN S7100AG2NR

ในการสาธิต VROC RAID นี้ ทาง PC Gallery นั้นได้ทดสอบบน ProRender Workstation TDP780-S7100AG2NR
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบที่ติดตั้งเพิ่มลงบนเครื่อง ProRender Workstation TDP780-S7100AG2NR

ทำการติดตั้ง M.2 NVMe Intel ทั้งหมด 4 ตัว ลงบน Card AOC-SLG3-2M2

เลือก Key VROCISSDMOD สำหรับการทำ RAID 0,1,5,10 (สำหรับ M.2 NVMe Intel เท่านั้น)

ทำการติดตั้ง Card AOC-SLG3-2M2 ลงบน Slot PCIe ซึ่งในภาพ
ได้ติดตั้งไว้บน Slot PCIe6-7( CPU ตัวที่2)

ทำการติดตั้ง VROC ตำแหน่งตามภาพ

การตั้งค่าบน BIOS ของ Mainboard TYAN S7100AG2NR เพื่อให้ใช้งาน RAID NVMe บน PCIe ได้

ขั้นตอนที่1.กด Delete เข้าหน้า BIOS TYAN S7100AG2NR

ขั้นตอนที่2.ไปที่หัวข้อ Socket Configuration และไปที่หัวข้อ
IIO Configuration

ขั้นตอนที่3.เข้าไปที่ Socket1 Configuration สำหรับ CPU ตัวที่2

ขั้นตอนที่4.ปรับ IOU ให้เป็น x4x4x4x4 ตามภาพ

ขั้นตอนที่5.กลับไปที่หัวข้อ Intel VMD technology

ขั้นตอนที่6.เข้าไปที่ Intel VMD for Volume Management Device on Socket 1 

ขั้นตอนที่7.ทำการ Enabled หัวข้อ Intel VMD for Volume Management ทั้งหมด

ขั้นตอนที่8.ทำการ Save 

ขั้นตอนที่9.ทำการ Reboot กลับมาจะพบหัวข้อ Intel(R) Virtual RAID on CPU

ขั้นตอนที่10.เข้าไปที่ All Intel VMD Controllers

ขั้นตอนที่11.จะพบ M.2 NVMe ทั้งหมด4ตัว และเข้าไปที่ Create RAID Volume

ขั้นตอนที่12.สามารถทำ RAID 0,1,5,10 ได้

ขั้นตอนที่13.ทำการสร้าง RAID5 

ขั้นตอนที่14.หลังจากทำการสร้าง RAID5 ได้พื้นที่ทั้งหมด 680GB

การติดตั้ง Software และการใช้งานบน Windows 10Pro พร้อมทั้งทดสอบ Performance

ขั้นตอนที่1.ทำการ Download Software จากทาง Intel และทำการติดตั้ง

ขั้นตอนที่2.เข้าไปที่ Software Intel Virtual RAID on CPU จะพบ RAID5 ที่ทำไว้บน BIOS

ขั้นตอนที่3.ทดสอบ Performance RAID5 โดยใช้ Crystaldiskmark

ขั้นตอนที่4.ทดสอบ Performance RAID5 โดยใช้ AS SSD Benchmark

ขั้นตอนที่5.ลบ RAID5 และไปที่ Create Volume สร้าง RAID0 บน Intel Virtual RAID on CPU

ขั้นตอนที่6.เลือก M.2 NVMe SSD ทั้งหมด4 ตัวทำ RAID0

ขั้นตอนที่7.หลังจากทำRAID0 ทำการทดสอบ Performance โดยใช้ Crystaldiskmark

ขั้นตอนที่8.หลังจากทำRAID0 ทำการทดสอบ Performance โดยใช้ AS SSD Benchmark

**Link สำหรับ Download Software Intel Virtual RAID on CPU
https://downloadcenter.intel.com/download/29246?v=t
**หมายเหตุ สามารถใช้ Asus Hyper M.2 X16 Card ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
https://www.pcgallery.co.th/shop/hardware/nvme/nvme-pcie/asus-hyper-m-2-x16-card/

Randomly Picked

Related Post

News Update

เนื้อหาล่าสุด News Update Read more Supermicro X11SRM-F ตอนที่ 1 : แนะนำตัว Supermicro X11SRM-F ตอนที่ 1 : แนะนำตัว อยากแนะนำเมนบอร์ดที่น่าสนใจมากๆ ตัวหนึ่ง Supermicro

Teaming บน Windows 10Pro โดย Lan Card X540-T2

      สำหรับหัวข้อนี้ทางพีซี แกลเลอรี่ ได้ทดสอบการทำ Teaming บน Windows 10Pro ที่ใช้ Lan Card OEM X540-T2 แบบ 10GbE/1GbE/100Mb แบบ Dual Port