อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเมนบอร์ด TYAN S7100AG2NR 1ชุด
 2. AVAGO MegaRAID 9440-8i 1การ์ด
 3. สาย SFF643-SFF8639 แบบสายชุดคู่ 1 สาย ดูภาพประกอบ
 4. SSD NVMe Intel P4500 2.5″ 2 ก้อน
ผลทดสอบด้วยCrystalDiskMark
ขั้นตอนการติดตั้ง

(หลังจากประกอบอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว)
ขั้นที่ 1  ปรับค่าBIOS สำหรับเมนบอร์ด TYAN S7100AG2NR

 1. เข้าเมนู  Advance -> CSM Configuration -> Storage [UEFI] ดังรูป
 2. F10+Save -> reboot

หลังจากปรับค่าCSM->Storageเป็นUEFIแล้ว จะปรากฎเมนูของ AVAGO MegaRAID 9440-8i แสดงดังรูป

ขั้นที่ 2 สร้างRAID Volumn ผ่านAvago MegaRAID 9440-8i ทาง BIOS Advance Menu

 1. เข้าเมนู BIOS->Advance -> Avago MegaRAID 9440-8i
 2. เลือกเมนู Configure เพื่อเลือกRAID level ท่ต้องการ 
 3. เสร็จแล้วกดF10+Save->Reboot เพื่อกลับมาติดตั้งOS

ขั้นที่ 3 ติดตั้ง Driver RAID และ RAID Manager

 1. หลังจากติดตั้ง OS และติดตั้ง Driver ของเมนบอร์ดทั้งหมดแล้ว ให้download  Driver Avago MegaRAID 9440-8i จาก linkนี้ https://www.broadcom.com/products/storage/raid-controllers/megaraid-9440-8i#downloads
 2. หลังจากลงdriver MegaRAID เสร็จแล้วให้ลง RAID manager ด้วยครับ “LSA” (LSI Storage Authority)