ทดสอบติดตั้ง Windows 11 Pro บน Supermicro X12SCA-5F

ทดสอบติดตั้ง Windows 11 Pro บน Supermicro X12SCA-5F

      ในการทดสอบวันนี้เป็นข้อมูลสำหรับการทดสอบตั้งค่าและติดตั้ง Windows 11 Pro บน Mainboard Supermicro X12SCA-5F และ CPU เป็น Intel Core I7-11700K ซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนใดบ้างนั้นสามารถรับชมข้อมูลได้ทางด้านล่างครับ

ขั้นตอนที่1. เข้าหน้า BIOS ของ Supermicro X12SCA-5F โดยกด DEL

ขั้นตอนที่2. ไปที่หน้า Advanced จากนั้นเลือกหัวข้อ PCH-FW Configuration

ขั้นตอนที่3. ไปที่หัวข้อ TPM Device Selection โดยปรับเป็น PTT

ขั้นตอนที่4. หลังจากทำการตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save

ข้อมูล TPM บน Mainboard X12SCA-5F หลังจากที่ติดตั้ง Windows 11 Pro 

Randomly Picked

Other Stories

เพิ่ม RiserCard 1u ให้ PowerRACK RSP813-X470D4U

Install RiserCard 1u PowerRACK RSP813-X470D4U ขั้นตอนที่1.ปลดล็อคตัวแผงยึด Expansion slot เพื่อทำการถอดแผงออก ขั้นตอนที่2.ติดตั้ง RiserCard ลงบน Slot PCI-e ในภาพได้ทำการติดตั้งเป็นรุ่น RSC-RR1U-E16 แบบสำหรับ Rack 1u ภาพทางด้านบนเป็นภาพที่แสดงการติดตั้ง

ทดสอบ SSD NVMe 2.5″ บนเครื่อง Supermicro Workstation SYS-540A-TR

       สำหรับหัวข้อการทดสอบกับเครื่อง Supermicro Workstation SYS-540A-TR ในวันนี้เป็นการทดสอบโดยติดตั้ง SSD NVMe ขนาด 2.5″ ลงไปในเครื่องซึ่ง Backplane เครื่อง Supermicro Workstation SYS-540A-TR นั้นได้รองรับ 8ช่องสำหรับ