สาธิตการใช้งาน Remote IPMI ผ่าน Port Server Management บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

สาธิตการใช้งาน Remote IPMI ผ่าน Port Server Management บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

สาธิตการใช้งาน Remote IPMI ผ่าน Port Server Management บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

      สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อนี้เป็นข้อมูลการสาธิตการใช้งาน Server Menagement บนเครื่อง Server 1u PowerRACK RSP813-Z690D4U โดยมีขั้นตอนการติดตั้งรวมถึงการเข้าใช้งานให้ลูกค้าสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับเครื่องได้ครับ

ภาพตำแหน่งและการติดตั้ง สาย Lan เข้าที่ Port IPMI (RJ45) สำสำหรับการใช้งาน

วิธีการตั้งค่าและเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่1. กด F2 หรือ DEL ขณะ boot เครื่องเพื่อเข้า BIOS

ขั้นตอนที่2. ไปที่หัวข้อ Server Mgmt ไปที่หัวข้อ BMC Network Configuration เพื่อตั้งค่า IP

ขั้นตอนที่3. เมื่อเข้ามาน้า BMC Network Configuration แล้วให้ทำการตั้งค่า IP ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4. หลังจากเครื่อง Server ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนั้นให้ใช้ IP สำหรับการ Remote เข้าใช้งานให้ทำการ Login สำหรับการเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่5. เมื่อ Login เข้ามาแล้วหน้าแรกนั้นจะเป็นหน้าของ Dashboard 

ขั้นตอนที่6. สามารถเช็ค Sensors ต่างๆ ของตัวเครื่องได้

ขั้นตอนที่7. สามารถตรวจดูข้อมูล Processer ในเครื่องได้

ขั้นตอนที่8. สามารถตรวจดูข้อมูล Memory ในเครื่องได้

ขั้นตอนที่9. สามารถตรวจดูข้อมูลความร้อน ในเครื่องได้รอบพัดลมแต่ละตัวได้

ขั้นตอนที่10. หน้าเมนูของ Setting เป็นหน้าของการรวบรวมการใช้งานและตั้งค่าต่างๆ

ขั้นตอนที่11. รองรับการใช้งาน Remote Controll สั่งการจากระยะไกลผ่าน HTML หรือ JAVA ได้

ขั้นตอนที่12. รองรับการใช้งาน Remote IPMI สำหรับการเข้าใช้งานแสดงผล ก็ต่อเมื่อเครื่อง Server เสียบจอแสดงผลเข้าที่ VGA Port ผ่าน Controller ASPEED ของเครื่อง

ขั้นตอนที่13. รองรับการสั่งการระยะไกลผ่าน Power Control สั่ง Reboot, PowerON/OFF ได้จากระยะไกล

ขั้นตอนที่14. สำหรับหัวข้อของ Maintenance รองรับการใช้งานสำหรับการ Update FW ต่างๆของเครื่องได้

Randomly Picked

Related Post

ขั้นตอน Download และติดตั้ง Software Superdoctor 5

ขั้นตอนที่1.เข้า web จากนั้นพิมพ์ค้นหา Software superdoctor 5 ขั้นตอนที่2.เลื่อนไปบริเวณด้านล่าง จะพบหัวข้อ Download SMCI Software ขั้นตอนที่3.หลังจากกดเข้ามา Download จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อทำการ Download ขั้นตอนที่4.ทำการเลือกไฟล์ที่ Download ลงเครื่องและติดตั้ง ขั้นตอนที่5.หัวข้อแรก Introduction

วิธีการตั้งค่ารอบพัดลม X470D4U2-2T บน BIOS

     การตั้งค่ารอบพัดลมของ Mainboard Server นั้นสำคัญมาก เนื่องจากว่าเครื่องจะต้องทำการเปิดใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งถ้าเครื่องไปตั้งอยู่ในห้อง Server นั้นก็ไม่กระทบต่อผู้ใช้งาน แต่ถ้าเกิดผู้ใช้งานเครื่องนำไปติดตั้งใกล้กับผู้ใช้งานนั้น จะตามมาด้วยเสียงพัดลมที่มาจากเครื่องหรือตัว Case Rack ซึ่งรอบการทำงานพัดลมของตัว Rack นั้นส่วนมากจะมีรอบการทำงานที่สูงและจะตามมาด้วยเสียงที่ดังรบกวนต่อผู้ใช้เครื่อง ดังนั้น PC Gallery จึงได้เห็นข้อนี้เป็นสำคัญ