สาธิตการทดสอบ RAID SATA บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

สาธิตการทดสอบ RAID SATA บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

สาธิตการทดสอบ RAID SATA บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

      หัวข้อนี้เป็นการทดสอบสาธิตวิธีการตั้งค่า RAID SATA บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างนั้นสามารถรับชมได้ทางด้านล่างนี้เลยครับ

ภาพทางด้านซ้ายมือเป็นการติดตั้ง Harddisk 3.5″ ทั้งหมด4ลูก ในช่อง Drive Bay ของเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

วิธีการตั้งค่า RAID บนหน้า BIOS ของเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

ขั้นตอนที่1. กด F2 หรือ DEL เพื่อเข้าหน้าBIOS และไปที่หัวข้อ Advanced และเข้าที่ Storage Configuration

ขั้นตอนที่2. ไปที่หัวข้อ SATA Mode จะมีแต่ AHCI ไม่มี RAID Mode

ขั้นตอนที่3. เข้า Advanced เข้าไปที่หัวข้อ VMD Configuration

ขั้นตอนที่4. ทำการ Enable VMD

ขั้นตอนที่5. Enable หัวข้อ Map this root port under VMD

ขั้นตอนที่6. กด f10 save

ขั้นตอนที่7. เข้าBIOSและกลับไปที่หัวข้อ Storage Configuration จะไม่พบ Harddisk แล้ว

ขั้นตอนที่8. เข้าไปที่หัวข้อ Intel(R) Rapid Storage Technology

ขั้นตอนที่9. จะพบ Harddisk ทั้งหมดในเครื่อง4ตัวและทำ RAID ได้

ขั้นตอนที่10. RAID ที่สามารถสร้างได้ 0,1,5,10

ขั้นตอนที่11. ทดสอบสร้าง RAID0 ใช้ Harddisk ทั้งหมด 4ลูก

ขั้นตอนที่12. ทดสอบสร้าง RAID1 ใช้ Harddisk ทั้งหมด 2ลูก

ขั้นตอนที่13. ทดสอบสร้าง RAID5 ใช้ Harddisk ทั้งหมด 4ลูก

ขั้นตอนที่14. ทดสอบสร้าง RAID10 ใช้ Harddisk ทั้งหมด 4ลูก

วิธีการตั้งค่าและใช้งาน RAID บน Windows

ขั้นตอนที่1. ติดตั้งSoftware Intel Optane MSM และเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่2. ทดสอบสร้างRAID0

ขั้นตอนที่3. สร้าง RAID0 เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่4. ทดสอบสร้างRAID1

ขั้นตอนที่5. สร้าง RAID1 เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่6. ทดสอบสร้างRAID5

ขั้นตอนที่7. สร้าง RAID5 เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่8. ทดสอบสร้างRAID10

ขั้นตอนที่9. สร้าง RAID10 เสร็จสิ้น

Randomly Picked

Related Post

Computer 4U เอนกประสงค์ RS42300-C7Z370

ตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ 4U โดยใช้เคส CHENBRO RM42300 และ เมนบอร์ดSupermicro C7Z370 คอมพิวเตอร์ 4U เอนกประสงค์ชิ้นส่วนประกอบด้วยMB Supermicro C7Z370, CASE CHENBRO RM42300, POWER SUPPLY ZIPPY xxxW,

Remote IPMI ARECA ARC1886-4N8I

ปรับตั้งค่า Card ARECA-1886-4N8I ผ่าน Management Port

      สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้งาน Remote ระยะไกลเข้ามาใช้งาน Card ARECA-1886-4N8I โดยผ่าน Management Port กันครับ ก่อนอื่นก็ขอเล่า Spec คร่าวๆของ Card ARECA-1886-4N8I ให้ได้พอทราบกันก่อนนะครับ ซึ่ง