ทดสอบ RAID 0 M.2 NVMe & SSD NVMe 2.5″ บนเครื่อง SYS-510P-WTR

ทดสอบ RAID 0 M.2 NVMe & SSD NVMe 2.5″ บนเครื่อง SYS-510P-WTR

ทดสอบ RAID 0 M.2 NVMe & SSD NVMe 2.5″ บนเครื่อง SYS-510P-WTR

      การทดสอบระบบของเครื่อง Supermicro SYS-510P-WTR ในวันนี้เป็นการทดสอบติดตั้ง NVMe ที่เป็นแบบ M.2 NVMe และ SSD NVMe 2.5″ ซึ่งนำมารวมกันเป็น RAID 0 โดยจะมีวิธีการและขั้นตอนต่างๆอย่างไรบ้างนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างได้เลยครับ 

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบทั้งหมด

  • Supermicro SYS-510P-WTR
  • CPU Xeon 4310 x1
  • Ram DDR4 RCC RDIMM 
  • SSD Kingston 2.5″ 240GB x1
  • M.2 NVMe Samsung 980Pro 250GB x4
  • SSD NVMe 2.5″ Intel 1TB x1
  • VROCSTANMOD x1
  • Card Supermicro AOC-SLG3-2M2 x2
  • Card Supermicro AOC-SLG3-2E4T x1
  • Cable SFF8611 to SFF8611 x1

ขั้นตอนที่1. ติดตั้งอปุกรณ์ทั้งหมดลงเครื่อง VROCSTANMOD, M.2 NVMe ติดตั้งบน Card PCIe AOC-SLG3-2M2, Card PCIe AOC-SLG3-2E4T เชื่อมต่อสาย SFF8611 to SFF8611 มายัง Backplane ติดตั้ง SSD NVMe 2.5″ ทางด้านหน้าของตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่2. เปิดเครื่องและกด F2 หรือ Del ทำการตั้งค่าการใช้งานใน BIOS ทำตามขั้นตอนดังนี้

เข้าหน้า BIOS ของเครื่องและไปที่หน้า Advanced จากนั้นไปที่หัวข้อ Chipset Configuration

เลือกหัวข้อ North Bridge และไปที่หัวข้อ IIO Configuration

เลือกหัวข้อ CPU1 Configuration และปรับตั้งค่า IIO0 ถึง IIO4 เป็นแบบ Auto ทั้งหมด

จากนั้นกลับไปที่หัวข้อ Intel VMD Technology และปรับการตั้งค่าของ NVMe Mode Switch เป็นแบบ Manual

เข้าไป Enable Slot ที่ติดตั้ง Card PCIe เอาไว้บน PCIe ซึ่งสามารถดูได้ตามภาพทางด้่านบนและเมื่อตั้งค่าเสร็จทั้งหมดแล้วให้ทำการ Save

ขั้นตอนที่3. การตรวจสอบ Drive NVMe ทั้งหมดใน BIOS หลังจากการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว และทดสอบสร้าง RAID0

หลังจากได้ตั้งค่าก่อนหน้านี้และทำการ Reboot เครื่องกลับมาแล้วให้ไปที่หน้า Advanced จะพบหัวข้อ Intel(R) Virtual RAID on CPU 

จะพบว่าเครื่องจะพบ NVMe ทั้งหมด 5 ตัว โดย ลูกบนสุดเป็น SSD NVMe แบบ 2.5″ สามารถนำมารวมกับ M.2 NVMe ทำ RAID0 ได้

ขั้นตอนที่4. ทดสอบ Performance RAID0 NVMe บน Windows

ภาพทดสอบ Performance โดยใช้ Software Atto Disk Benchmark, AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark ทดสอบแบบเป็น Drive OS และทดสอบไฟล์แบบขนาด 1GB

ภาพทดสอบ Performance โดยใช้ Software Atto Disk Benchmark, AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark ทดสอบแบบเป็น Drive D และทดสอบไฟล์แบบขนาด 1GB

**หมายเหตุ: การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อที่จะทดสอบว่าหน้าเครื่องเป็นแบบ Hot-swap 4 bay สามารถติดตั้ง SSD NVMe 2.5″ ทำ RAID ร่วมกับ M.2 NVMe ที่ติดตั้งลงบน Card PCIe ได้ และถ้าต้องการทำ RAID รวมกันนั้นแนะนำให้หา M.2 NVMe และ SSD NVMe ขนาดพื้นที่เท่ากันในการทำ RAID

Randomly Picked

Related Post