โพสนี้ทางพีซี แกลเลอรี่ ได้ทำการรวบรวม การทดสอบ OS ต่าง ได้แก่ Windows Server, Redhat, CentOS, Ubantu, VMWARE, Proxmox บนเมนบอร์ด และการ์ด RAID controller ที่ทางพีซี แกลเลอรี่ นำเข้ามาจำหน่าย ว่า OS ใดใช้ได้บน RAID ใดบ้าง

รายการOS ที่ทดสอบใช้งานHDD แบบnone-RAID โดยใช้controllerบนเมนบอร์ด

[table id=44/]

รายการOS ที่ทดสอบใช้งานHDD แบบRAID-1 โดยใช้controllerบนเมนบอร์ด

[table id=45/]

รายการOS ที่ทดสอบใช้งานHDD แบบRAID-1 โดยใช้external controller (การ์ดRAID แยก)

[table id=51/]