โพสนี้ทางพีซี แกลเลอรี่ ได้ทำการรวบรวม การทดสอบ OS ต่าง ได้แก่ Windows Server, Redhat, CentOS, Ubantu, VMWARE, Proxmox บนเมนบอร์ด และการ์ด RAID controller ที่ทางพีซี แกลเลอรี่ นำเข้ามาจำหน่าย ว่า OS ใดใช้ได้บน RAID ใดบ้าง

รายการOS ที่ทดสอบใช้งานHDD แบบnone-RAID โดยใช้controllerบนเมนบอร์ด

MainboardWindowsUbuntuCentOSFreeNASVMware ESXiDebianProxmoxSynology
X11SCA-BWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SRM-FWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
WS X299 PROWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SPL-F-OWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
C246M WSWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
Debian 9.8.0Proxmox VE 5.3Synology 3617xs
EPC621D8AWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SCL-FWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
S5552WGM4NRWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SCH-LN4FWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
E3C242D4UWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SCZ-FWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
S7103GM2NRWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10
CentOS 6.4
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
E3C242D4M-4LWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
P11C-IWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
P11C-M4LWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
C236 WSIWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
S5542G2NR-UHE-M2Windows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SCZ-QWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11DPL-I-OWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10
CentOS 6.5
FreeNAS 11.1VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Proxmox VE 4.4
S5545AG2NR-HEWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
C7Z370-CG-LWindows server 2012 R2 Windows server 2016Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.10FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Synology 3617xs
X11SPA-TWindows 10Pro 64bit
Windows server 2012 R2 Windows server 2016
Windows server 2019
FreeNAS 11.1VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0
EPYCD8-2TWindows server 2012 R2 Windows server 2016
Windows server 2019
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 19.04
CentOS 6.10
CentOS 6.4
CentOS 6.9
CentOS 7
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.7.0Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.3
Proxmox VE 6.0
S7100AG2NRWindows 10Pro 64bit
Windows server 2012 R2 Windows server 2016
Windows server 2019
Ubuntu 14.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 19.04
CentOS 6.10
CentOS 6.4
CentOS 6.9
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
VMware ESXi 6.5.0
VMware ESXi 6.7.0
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 6.0

รายการOS ที่ทดสอบใช้งานHDD แบบRAID-1 โดยใช้controllerบนเมนบอร์ด

MainboardWindowsUbuntuCentOSFreeNASVMware ESXiDebianProxmox
S7103GM2NR
S8010G2NR-LEWindows server 2012 R2
X11SRM-F
X11SRA-F-O
WX X299 PRO
X11SPL-F-O
C246M WSWindows server 2012 R2
Windows server 2016
EPC621D8A
X11SCL-IFWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Z11PA-U12
S5552WGM4NR โดย Intel C242 controller
S5552WGM4NR โดย Intel LSI SAS 3008 on-boardCentOS 7
X11SCH-LN4F
E3C242D4U
X11SCZ-F
E3C242D4M-4L
P11C-I
P11C-M4L
C236 WSI
S5542G2NR-UHE-M2
X11SCZ-Q
X11DPL-I-O
X11SCA-B
S5545AG2NR-HE

รายการOS ที่ทดสอบใช้งานHDD แบบRAID-1 โดยใช้external controller (การ์ดRAID แยก)

การ์ดRAIDWindowsUbuntuCentOSFreeNASVMware ESXiDebianProxmox
LSI 9260-8iWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.1
CentOS 6.4
CentOS 6.9
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5
VMware ESXi 6.7
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0
LSI 9361-8iWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 19.04
CentOS 6.1
CentOS 6.4
CentOS 6.9
CentOS 7
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5
VMware ESXi 6.7
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0
LSI 9440-8i
LSI 9460-16iWindows server 2019
Windows 10 Pro
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 19.04
CentOS 6.1
CentOS 6.9
VMware ESXi 6.5
VMware ESXi 6.7
Debian 9.8.0Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0
ARECA ARC-1883iWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.1
CentOS 6.9
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0
ARECA ARC-1216-4iWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
CentOS 6.1
CentOS 6.9
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0
LSI 9311-8iWindows server 2012 R2
Windows server 2016
Ubuntu 14.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 19.04
CentOS 6.1
CentOS 6.9
CentOS 7
FreeNAS 9.10.1
FreeNAS 11.1
FreeNAS 11.2
VMware ESXi 6.5
VMware ESXi 6.7
Debian 9.8.0Proxmox VE 4.4
Proxmox VE 5.4
Proxmox VE 6.0