การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

อุปกรณ์ที่ใช้

สายSGPIO TYAN

สาย SFF8643 to 8087

สายSATA

สาย SFF8643 to 7pin SATA SGPIO

Hardware

SSD

CASE

  • Mainboard : TYAN S7100GM2NR
  • CPU : Xeon Silver 4110 x2
  • Ram : Kingston 16GB x2
  • Powersupply : 450W
  • SSD : Kingston120GB,Velocity60GB,Intel ssd80GB
  • CASE : TYAN 1U KGT62AM2-455V10HRF6

การทดลองที่1

ใช้สายSATA 2 เส้น ต่อเข้ากับ Mainboard ที่ SSATA4 และ SSATA5 เสียบเข้ากับ CASE เสียบสาย SGPIO TYAN และได้ทำการสลับสาย SATA ที่ Mainboard

ผลการทดลองใน Intel RST

พบ SSD ใน Software Intel RST แต่Activate LED แล้ว ไฟไม่ขึ้น

การทดลองที่2

ใช้สาย SGPIO TYAN และสาย SFF8643 to 7pinSATA เสียบเข้ากับMainboard ที่slot SSTA0-3

ต่อเข้ากับCASE

ผลการทดลองใน Intel RST

การทดลองที่3

ใช้สายSGPIO TYAN และสายSFF8643 to 7pin SATA เสียบเข้ากับMainboard ที่Slot SATA0-3และSATA4-7

พบSSD ใน Sofrware Intel RST แต่ Activate LED แล้วไฟไม่ขึ้น

การทดลองที่4

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SSATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่5

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SSATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

 

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่6

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

 

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่7

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่8

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA4-7และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่9

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA4-7และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

  • Slot 1 8087  ของCASE จะคุมสัญญาณ SGPIO Harddisk ตัวที่1-4
  • Slot 2 8087 ของCASE จะคุมสัญญาณ SGPIO Harddisk ตัวที่5-7
  • สรุปผลการทดลองที่สามารถทำการActivate LED สัญญาณไฟขึ้น คือผลการทดลองที่2,4,5,6,7,8และ9

เคสคอมพิวเตอร์ Supermicro CSE-GS5B-000R

1. Black interior paints throughout the chassis – best for DIY gamer.
2. Black anodized brushed aluminum fascia front panel with two USB 3.0 ports
3. Removable 3.5″ and 2.5″ HDD/SSD cages with tool-less trays for up to 10 drives
4. Tool-less 5.25″ device installation with trays to support 3.5″ and 2.5″ drives
5. Cable management holes with rubber grommets for clean builds
6. Removable magnetic dust filter
7. One-click front grille access
8. Large motherboard tray cut-out for CPU cooler back-plates
9. 3x 120mm PWM fans included

Social Media

Testing

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Randomly Picked

Other Stories

Barebone TYAN 3RTX2080 2CPUXeon

Test Performance 4U 3GPU Barebone TYAN B7105F48TV8HR-2T-G

SPEC BAREBONE TYAN B7105F48TV8HR-2T-G Spec Device Manager ของ เครื่อง TYAN B7105F48TV8HR-2T-G บน Windows 10Pro จะพบว่าได้ติดตั้ง Card Nvidia RTX 2080TI ไว้จำนวนทั้งหมด

NIC Teaming บน TYAN S7100AG2NR

สาธิตการทำ NIC Teaming บน Mainboard TYAN S7100AG2NR ทดสอบบนเครื่อง ProRender Workstation TDP780-S7100AG2NR วิธีการและขั้นตอนต่างๆมีดังนี้ ขั้นตอนที่1.ทดสอบบน Windows server 2016 เข้าไปที่ Server Manager จากนั้นไปที่หัวข้อ 

สาธิตการทำ RAIDXpert2 Global Spare บน X470D4U2-2T

     การทำ RAID นั้นสำคัญต่อข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นอย่างมากซึ่งอย่างไรก็ตาม Disk สำหรับการเก็บข้อมูลนั้นเมื่อใช้งานไปจนถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องมี Disk ลูกใดลูกหนึ่งที่ทำ RAID มีปัญหาเสื่อมสภาพตามมา ดังนั้นในการใช้งานเครื่องนั้นจึงจำเป็นสำหรับ Disk สำรอง เมื่อมีลูกใดลูกหนึ่งเสีย ซึ่งเรียกว่า Disk spear นั่นเอง ซึ่งทาง