การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

การทดลองSGPIO TYAN KGT62AM2-TYAN7100GM2NR

อุปกรณ์ที่ใช้

สายSGPIO TYAN

สาย SFF8643 to 8087

สายSATA

สาย SFF8643 to 7pin SATA SGPIO

Hardware

SSD

CASE

  • Mainboard : TYAN S7100GM2NR
  • CPU : Xeon Silver 4110 x2
  • Ram : Kingston 16GB x2
  • Powersupply : 450W
  • SSD : Kingston120GB,Velocity60GB,Intel ssd80GB
  • CASE : TYAN 1U KGT62AM2-455V10HRF6

การทดลองที่1

ใช้สายSATA 2 เส้น ต่อเข้ากับ Mainboard ที่ SSATA4 และ SSATA5 เสียบเข้ากับ CASE เสียบสาย SGPIO TYAN และได้ทำการสลับสาย SATA ที่ Mainboard

ผลการทดลองใน Intel RST

พบ SSD ใน Software Intel RST แต่Activate LED แล้ว ไฟไม่ขึ้น

การทดลองที่2

ใช้สาย SGPIO TYAN และสาย SFF8643 to 7pinSATA เสียบเข้ากับMainboard ที่slot SSTA0-3

ต่อเข้ากับCASE

ผลการทดลองใน Intel RST

การทดลองที่3

ใช้สายSGPIO TYAN และสายSFF8643 to 7pin SATA เสียบเข้ากับMainboard ที่Slot SATA0-3และSATA4-7

พบSSD ใน Sofrware Intel RST แต่ Activate LED แล้วไฟไม่ขึ้น

การทดลองที่4

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SSATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่5

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SSATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

 

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่6

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

 

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่7

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA0-3และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่8

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA4-7และต่อเข้ากับCase ที่slotที่1

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

การทดลองที่9

ใช้สาย SFF8643 to 8087 เสียบที่ Mainboard slot SATA4-7และต่อเข้ากับCase ที่slotที่2

พบSSD ใน Software Intel RST และActivate LEDแล้วไฟขึ้น

  • Slot 1 8087  ของCASE จะคุมสัญญาณ SGPIO Harddisk ตัวที่1-4
  • Slot 2 8087 ของCASE จะคุมสัญญาณ SGPIO Harddisk ตัวที่5-7
  • สรุปผลการทดลองที่สามารถทำการActivate LED สัญญาณไฟขึ้น คือผลการทดลองที่2,4,5,6,7,8และ9
Randomly Picked

Related Post

PCG DIY : Workstation X3-X11SCA ตอน ทดสอบประสิทธิภาพกับ Intel Xeon E-2278G 3.4G 8C-16T

เพิ่มพลังในการตัดต่อให้แก่เครื่องWorkstation ProEnginier X3-X11SCA ด้วย Intel Xeon E-2278G 3.40GHz 8Cores-16Threads ผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรมPassmark เทียบกับคะแนนของIntel Xeon E-2278G กับ Intel i7-8700K, i7-9700 และ i7-9800X ภาพผลคะแนนทดสอบจากการทดสอบ

ProENGINEIR X3-C7Z370

ProENGINEIR X3-C7Z370 Workstatation Intel Core i7-8086K, 4.00GHz, 6cores-12threads คุ้มค่าสำหรับ มืออาชีพ สำหรับเครื่องเวิร์คสเตชั่นขนาดกลาง พร้อมขีดความสามารถจากระบบบอร์ด ทั้งช่อง M.2 2ช่องและระบบRAID 0/1/10/5 บนSATA port เพื่อสำรองความปลอดภัยของข้อมูล (ระบบRAIDนี้ต้องใช้จะคุ้มค่า)

วิธีการตั้งค่า Mode JBOD บน RAID Card LSI9364-8i

      สำหรับการทดสอบในหัวข้อนี้ยังคงอยู่กับ RAID Card รุ่น 9364-8i ที่สามารถตั้งค่าได้แบบ RAID หรือ HBA โดยในวันนี้ทางพีซี แกลเลอรี่ ได้ทดสอบการตั้งค่าแบบ HBA หรือ JBOD นั่นเองโดยวิธีการตั้งค่านั้นมีอย่างไรบ้างสามารถดูข้อมูลได้ทางด้านล่างเลยครับ ขั้นตอนที่1.