การตั้งค่าพัดลมบน BIOS TYAN S7100AG2NR

การตั้งค่าพัดลมบน BIOS TYAN S7100AG2NR

การตั้งค่าพัดลมบน BIOS TYAN S7100AG2NR


ขั้นตอนและวิธีในการใช้งานการตั้งค่ารอบพัดลมของ Mainboard TYAN S7100AG2NR
มีขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

ขั้นตอนที่1
.กด Del เข้าหน้า BIOS ของ Mainboard TYAN S7100AG2NR

ขั้นตอนที่2.ไปที่ Advanced จากนั้นไปที่หัวข้อ Hardware Health Configuration


ขั้นตอนที่3.ทำการ Enabled หัวข้อ Auto Fan Control เพื่อทำการปรับรอบพัดลมในเครื่อง

ขั้นตอนสุดท้าย.สามารถทำการตั้งค่ารอบพัดลมเองได้ที่ 15%,30%และ45%


**ข้อมูลจากทางPC Gallery

Randomly Picked

Related Post

โครงงานServer, RM100-X11SPLF

Server RM100-X11SPLF RM100-X11SPLF เป็นServer 1U ราคาประหยัด ใช้CPU Intel Xeon Scalable Processor, รองรับหน่วยความจำแบบ ECC RDIMM และ LRDIMM ได้สูงสุด 64GBx8, มีช่องใส่ SSD