ทดสอบประสิทธิภาพ Active sink Intel BXTS15A เทียบกับ sink stock

ทดสอบประสิทธิภาพ Active sink Intel BXTS15A เทียบกับ sink stock

    สำหรับวันนี้ทาง PC Gallery ได้ทำการทดสอบ Active Sink ของทางค่าย Intel โดยได้นำ Sink ที่แถมมากัน CPU และ Sink รุ่น BXTS15A ที่มีขนาดความสูงของ Heat Sink ที่สูงกว่ามาก โดยทำการทดสอบกับ CPU I7-9700 บน Mainboard Supermicro X11SCA เพื่อดูว่าความร้อนของ CPU I7-9700 จะต่างกันหรือไม่?

Active sink Intel แบบที่แถมมากับ CPU ฐานเป็นแบบทองแดง

Active sink Intel รุ่น BXTS15A ที่เป็น sink แบบสูงและเป็นฐานแบบทองแดง ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.pcgallery.co.th/product/intel-bxts15a-sink-active-1151/

    จากภาพทางด้านบน เป็นการติดตั้ง Active sink intel ทั่วไปแบบเตี้ย ทำการติดตั้งไว้บนเครื่องชุดของทาง PC Gallery โดยได้ติดตั้งไว้บน Mainboard Supermicro X11SCA และติดตั้ง CPU Intel Core I7-9700 โดยได้ตั้งค่า CPU บน Windows 10Pro แบบปรับเป็น High performance ทดสอบความร้อนโดย Software BurnInTest โดยความร้อนแบบ Idle อยู่ที่ 45°C แต่หลังจากได้ทำการ Burn ไปได้ระยะหนึ่งความร้อนจะพุ่งขึ้นมา90-100°C 

    จากภาพทางด้านบนนั้นเป็นการทดสอบโดยติดตั้ง Active sink Intel BXTS15A กับเครื่องชุดของทาง PC Gallery โดยใช้ Mainboard Supermicro X11SCA และติดตั้ง CPU Intel Core I7-9700 ซึ่งได้ทดสอบบน Windows 10Pro ปรับการตั้งค่าแบบ High performance และได้ทำการทดสอบความร้อนโดยใช้ Software BurnInTest ซึ่งความร้อนแบบ Idle จะอยู่ที่ 39°C และเมื่อทำการ Test CPU แล้วนั้นความร้อนแบบสูงสุดไม่ถึง 90°C 

*หมายเหตุ : การทดสอบเป็นการทดสอบโดยอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ตรงที่สุด และเป็นผลการทดสอบโดย PC Gallery 

Leave a Reply