ทดสอบ OS บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

ทดสอบ OS บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

ทดสอบ OS บนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

      ข้อมูลการทดสอบ OS ต่างๆบนเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบในส่วนของ Windows, Linux, TrueNAS ซึ่งทั้งหมดเป็นการทดสอบหลักๆที่ลูกค้าใช้งาน

Windows

Windows 10 Pro

Windows 11 Pro

Windows server 2016

Windows server 2019

Windows server 2022

Linux

CentOS 7

CentOS 8 Server

CentOS 8

Redhat 8.1

Ubuntu 16.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 22.04

Ubuntu 22.04 Server

Proxmox VE 7.1

Proxmox VE 7.2

FreeBSD

FreeNAS 11.3

TrueNAS 12

TrueNAS 13

Randomly Picked

Related Post

Server: NetMICRO X3-E3C232D4UV1L

Server NetMICRO X3-E3C232D4UV1L NetMICRO X3-E3C232D4UV1L เป็นServer ราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม ใช้CPU Intel Pentium G4560 ความเร็ว 3.50Ghz 2Cores-4Threads, รองรับหน่วยความจำแบบ none-ECC และ ECC ได้สูงสุด

สาธิต RAID VROC บน Mainboard TYAN S7100AG2NR

ในการสาธิต VROC RAID นี้ ทาง PC Gallery นั้นได้ทดสอบบน ProRender Workstation TDP780-S7100AG2NR อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบที่ติดตั้งเพิ่มลงบนเครื่อง ProRender Workstation TDP780-S7100AG2NR ทำการติดตั้ง M.2 NVMe Intel ทั้งหมด