ทดสอบประสิทธิภาพ Active Sink 2U Dynatron A24 (AM4) เทียบ Sink AMD

ทดสอบประสิทธิภาพ Active Sink 2U Dynatron A24 (AM4) เทียบ Sink AMD

    การทดสอบของทาง PC Gallery ในวันนี้ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพ Active Sink ของทาง Dynatron รุ่น A24 ที่เป็นขนาด 2u สำหรับการติดตั้งกับ Socket AM4 หรือ Ryzen นั่นเองโดยได้ทำการเปรียบเทียบกับ Active Sink ที่แถมมากับ CPU Ryzen5 2600 โดยได้ทำการทดสอบโดยใช้ซิลิโคนที่ติดมากับตัวSinkและเปลี่ยนซิลิโคนชนิดเดียวกัน และได้ทำการทดสอบโดยวางไว้เปลือยนอกเคสและติดตั้งไว้ใน rack 2u

ภาพทางด้านบนเป็น Active Sink ที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen5 2600 ในกล่อง

ภาพทางด้านบนเป็น Active Sink Dynatron A24 ขนาด2u สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pcgallery.co.th/product/dynatron-a24-2u-active-cpu-heat-sink-socket-amd-am4/

ขนาดของ Active Sink ทั้งสองตัวมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน สามารถติดตั้งได้ใน rack 2u ขึ้นไป หรือใน Case Tower ได้ (สำหรับ Socket AM4 เท่านั้น)

ภาพทางด้านบนเป็นภาพที่แสดงให้เห็นทางด้านที่สัมผัสกับ CPU ซึ่งในส่วนของ Active Sink Dynatron A24 นั้น มี Heat Pipe แบบทองแดง 4เส้น และในส่วนของทาง Active Sink ที่มาพร้อมกับ CPU Ryzen นั้นเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหมด และติดตั้งในส่วนของซิลิโคนมาให้ทั้งคู่

ตั้งค่าพัดลมแบบ Full On เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบสูงสุด

ภาพทางด้านบนเป็นภาพที่แสดงในหน้า BIOS X470D4U2-2T ซึ่งเป็นการปรับรอบพัดลมแบบ Full On ซึ่งพัดลมของทาง Active Sink ที่แถมมากับ CPU Ryzen5 2600 นั้น มีรอบพัดสูงสุดอยู่ที่ 1900 RPM

ภาพทางด้านบนเป็นภาพที่แสดงในหน้า BIOS X470D4U2-2T ซึ่งเป็นการปรับรอบพัดลมแบบ Full On ได้ทำการติดตั้ง Active Sink Dynatron A24 ซึ่งรอบพัดลมแบบสูงสุดจะวิ่งอยู่ที่ 7600 RPM

เปรียบเทียบความร้อน Active Sink แบบใช้ซิลิโคนเดิมที่ติดมากับตัวsink

การทดสอบประสิทธิภาพของ Active Sink เดิมทดสอบโดยใช้ CPU AMD Ryzen5 2600 ติดตั้งบน Mainboard X470D4U2-2T ตั้งค่า CPU แบบ High Performance ทดสอบแบบวางไว้นอกเคสโดยความร้อนสูงสุดของ CPU Ryzen5 2600 อยู่ที่ 73 °C

การทดสอบประสิทธิภาพของ Active Sink Dynatron A24 ทดสอบโดยใช้ CPU Ryzen5 2600 ติดตั้งบน Mainboard X470D4U2-2T ตั้งค่า CPU แบบ High Performance ทดสอบโดยวางไว้นอกเคสความร้อนของ CPU ในการทดสอบอยู่ที่ 59 °C

เปรียบเทียบ Active Sink โดยใช้ซิลิโคนชนิดเดียวกัน

ภาพทางด้านบนเป็นการทดสอบโดยทำการเปลี่ยนซิลิโคนทดสอบบน Active Sink ที่แถมมากับ CPU Ryzen5 2600 โดยความร้อนสูงสุดของ CPU Ryzen5 2600 อยู่ที่ 77 °C

ภาพทางด้านบนนั้นเป็นการทดสอบActive Sink Dynatron A24 โดยทำการเปลี่ยนซิลิโคน ทดสอบกับ CPU Ryzen5 2600 ความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 62 °C

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง Active Sink AMD บน rack 2u

    การทดสอบประสิทธิภาพ Active Sink AMD ที่มาพร้อมกับ CPU Ryzen5 2600 นั้นได้ทำการทดสอบจริงโดยทำการติดตั้งบนrack 2u รุ่น TGC-24550 โดยในเคสนั้นมีพัดลม 3 ตัวเป่าความร้อนออกทางด้านหลังของตัวเครื่อง แต่พัดลมของทาง AMD นั้นเป็นแบบเป่าลงไปหา CPU แล้วกระจายความร้อนออกทางด้านข้างของตัวsinkซึ่งทำให้ทิศทางลมในตัวเคสนั้นไหลเวียนออกทางด้านหลังของตัวเครื่องได้ยาก โดยการตั้งค่านั้นก็ได้ปรับเป็นแบบ High Performance และตอนทดสอบนั้นได้ทำการปิดฝาเคสให้เหมือนกับเครื่องที่ใช้งานจริงทุกอย่าง ซึ่งความร้อนของ CPU Ryzen5 2600 นั้นสูงสุดอยู่ที่ 83 °C (ทำการเปลี่ยน ซิลิโคนให้เหมือนกันทั้งคู่)

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง Active Sink Dynatron A24 บน rack 2u

    การทดสอบประสิทธิภาพ Active Sink Dynatron A24 ติดตั้งจริงอยู่บน rack 2u รุ่น TGC-24550 โดยทางด้านในของตัวเคสนั้นมีพัดลมติดตั้งมาให้3ตัว เป่าความร้อนออกทางด้านหลังของตัวเครื่อง ซึ่งทิศทางลมนั้นไปทางเดียวกับตัว Active Sink Dynatron A24 จึงทำให้ระบายความร้อนออกได้อย่างรวดเร็วโดยในการทดสอบนี้ได้ทำการตั้งค่าแบบ High Performance และในการทดสอบนั้นได้ทำการปิดฝาเคสของตัวเครื่องให้เหมือนกับใช้งานเครื่องจริงในชีวิตประจำวันซึ่ง Active Sink Dynatron A24 นั้นควบคุมความร้อน CPU Ryzen5 2600 ได้อย่างดีเยี่ยมแทบไม่ต่างกับการทดสอบนอกเคสมากนักซึ่งความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 63 °C (ทำการเปลี่ยน ซิลิโคนให้เหมือนกันทั้งคู่)

**หมายเหตุ : การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบของทาง PC Gallery ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบของ Active Sink ทั้งสองรุ่น ในการทดสอบนี้ได้ทำการทดสอบโดยใช้ ซิลิโคนเดิม และทำการเปลี่ยนซิลิโคนให้เหมือนกันทั้งคู่ และทดสอบโดยวางไว้นอกเคสและติดตั้งจริงไว้ในเคส2u การทดสอบนี้ได้ใช้Software CPUID powerMAX ซึ่งเป็น Software ที่ดึงประสิทธิ CPU ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะเห็นได้ว่ารอบพัดลมของ Active Sink Dynatron A24 มีมากกว่า Active Sink AMD และยังมีในส่วนของทาง Heat Pipe 4 เส้นจึงทำให้ Active Sink Dynatron ควบคุมความร้อนได้ดีกว่านั่นเอง

Social Media

Testing

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories