การทดสอบNVME บน Mainboard X11SRA-FกับCase Supermicro 826BAC4-R1K23LPB

การทดสอบNVME บน Mainboard X11SRA-FกับCase Supermicro 826BAC4-R1K23LPB

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

 

1.TYAN Riser Card Pci-Ex16 M2093,R02 P/N CXMD2AH2001M

 

2.Cable 8612 to 8643 x2 P/N 422T57200009,422T57000008

 

3.VROCISSDMOD

 

4.Intel SSD DC P4500 1TBx2 P/N

 

5.Mainboard Supermicro X11SRA-F

6.CASE Supermicro 836BAC4-R1K23LPB

7.CPU Xeon W-2102

8.Ram kingston ECC 8GBx1 P/N KVR24E17S8/8

ทดลองโดยการใช้สายทั้4เส้นต่อเข้ากับ TYAN Riser Card และ CASE ที่ Slot 9,10,11,12

ใส่SSD ที่Slot9และ10 ผลคือไม่พบ SSD ที่Slot9 แต่พบ SSD ที่Slot10

ใส่SSD ที่Slot9และ11 ผลคือไม่พบ SSD ที่Slot9 แต่พบ SSD ที่ Slot11

ใส่SSD ที่Slot9และ12 ผลคือไม่พบSSD ที่Slot9 และไม่พบSSD ที่Slot12

ใส่SSD ที่Slot10และ11 ผลคือไม่พบSSD ที่Slot10 และไม่พบSSD ที่Slot11

ใส่SSD ที่Slot10และ12 ผลคือพบSSD ที่Slot10 และไม่พบSSD ที่Slot12

ใส่SSD ที่Slot11และ12 ผลคือพบSSD ที่Slot11และไม่พบSSD ที่Slot12

Leave a Reply