Test OS บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I (Non-RAID)

Test OS บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I (Non-RAID)

Test OS บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I (Non-RAID)

      หัวข้อนี้เป็นการทดสอบติดตั้ง OS แบบ Non-RAID บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I เพื่อนำมาเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าที่จะตัดสินใจนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อสินค้าครับ โดยข้อมูลการทดสอบทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบ OS หลักๆที่ลูกค้าใช้งานครับ

Linux

CentOS 7

CentOS 8

Debian 10

ProxmoxVE 7.2

ProxmoxVE 7.3

ProxmoxVE 7.4

Redhat 8.1

Redhat 8.2

Ubuntu 14.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 22.04

Windows

Windows 7

Windows 10Pro

Windows server 2008 R2

Windows server 2012 R2

Windows server 2016

Windows server 2019

Windows server 2022

VMware

Vmware ESXi 6.7

Vmware ESXi 7.0

Vmware ESXi 8.0

Unix-like

FreeNAS 11.2

FreeNAS 11.3

TrueNAS 13.0 U2

TrueNAS 13.0 U3.1

TrueNAS 13.0 U4

Randomly Picked

Related Post

ทดสอบ NIC Teaming Lan Card PCIe INTEL I210-T1

    สำหรับการทดสอบ Ethernet Server Adapter I210-T1 นั้น ทางพีซี แกลเลอรี่ ได้นำมาทดสอบระบบ NIC Teaming โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 การทดสอบ 1.ทดสอบ NIC Teaming โดยทำการทดสอบโดยใช้

ทดสอบ Remote IPMI ผ่าน ASRock Rack PAUL บน C236M WS

      ข้อมูลสำหรับการทดสอบของหัวข้อนี้นั้น คือการ Remote IPMI โดยใช้ Card ของทาง ASRock Rack PAUL ซึ่งเป็น Card PCIe แบบ x1 low-profile สามารถติดตั้งได้บน