Test OS บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I (Non-RAID)

Test OS บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I (Non-RAID)

Test OS บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I (Non-RAID)

      หัวข้อนี้เป็นการทดสอบติดตั้ง OS แบบ Non-RAID บนเครื่อง PowerRACK RSPH1250-E3C232D2I เพื่อนำมาเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าที่จะตัดสินใจนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อสินค้าครับ โดยข้อมูลการทดสอบทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบ OS หลักๆที่ลูกค้าใช้งานครับ

Linux

CentOS 7

CentOS 8

Debian 10

ProxmoxVE 7.2

ProxmoxVE 7.3

ProxmoxVE 7.4

Redhat 8.1

Redhat 8.2

Ubuntu 14.04

Ubuntu 16.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 22.04

Windows

Windows 7

Windows 10Pro

Windows server 2008 R2

Windows server 2012 R2

Windows server 2016

Windows server 2019

Windows server 2022

VMware

Vmware ESXi 6.7

Vmware ESXi 7.0

Vmware ESXi 8.0

Unix-like

FreeNAS 11.2

FreeNAS 11.3

TrueNAS 13.0 U2

TrueNAS 13.0 U3.1

TrueNAS 13.0 U4

Randomly Picked

Related Post

Test Performance & Temp เครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

      ข้อมูลการทดสอบของการ Test Performance และ Temp CPU I9-13900K ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U โดยการทดสอบได้นำ Software หลักๆอย่าง CPU-Z, Cinebench R23,

Review เครื่องเซิฟเวอร์ 1U PowerRACK SYS-110P-WTR

      สำหรับหัวข้อนี้เป็นการนำเครื่องเซิฟเวอร์ขนาด 1u รุ่น PowerRACK SYS-110P-WTR นำมารีวิวภายในของตัวเครื่องและการใช้งานให้ได้รับชมกันครับซึ่งข้อมูลเครื่อง 1U PowerRACK SYS-110P-WTR ทางร้านได้ทำการแนบลิ้งข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าครับ https://www.pcgallery.co.th/product/sys-110p-wtr/ ภาพรวมของเครื่อง 1U PowerRACK SYS-110P-WTR  เครื่อง Server ขนาด1u