แสดงการตั้งค่าในBIOS บนบอร์ด ASUS C422 PRO/SE เพื่อใช้งาน Intel VROC RAID ตอนที่ 1

ทดสอบวันที่ –
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เมนบอร์ด ASUS 1บอร์ด
2. 16GB RAM Kingston DDR4-ECC RDIMM 2666MHz
3. CPU Intel Xeon W-2123 1ตัว
4. Power Supply ZIPPY 500W HP2-6500P
5. Intel VROC Key x1