เพิ่มความสามารถพิเศษให้แก่ ProEngineir X3-X11SCA ด้วยกล่อง
Hot-Swap M14TQC จาก Supermicro
ทำงานแบบHot-swap เมื่อคุณทำระบบRAID 5 ด้วย SSD คุณจะได้ SSD Storage ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8TB และประสิทธิภาพในการอ่าน-เขียน สูงกว่า 1700 MB/s-1200 MB/s มากพอที่จะทำให้คุณสามารถrenderงานตัดต่อระดับ4Kบนเครื่องCPUเดียวเครื่องนี้ได้เลย สนใจติดต่อ มาทาง Line ID @pcgallery ได้ครับ
ภาพแสดงกล่องHot-Swap M14TQC
ภาพแสดงกล่องHot-Swap M14TQCด้านหลัง แสดงให้เห็นช่องต่อสยแบบ SATA จำนวน 4 ช่อง และพัดลมระบายความร้อน 4-pin PWM fan 1ตัว
ภาพแสดง SSD ที่ใช้งานการทดสอบ Intel D3-S4510 ขนาด 480GB เป็น data center grade มีค่าความคงทน WDPD = 1