Box Hot-swap M14TQC ทดสอบไม่ติดตั้ง Fan Cooling

Box Hot-swap M14TQC ทดสอบไม่ติดตั้ง Fan Cooling

Box Hot-swap M14TQC ทดสอบไม่ติดตั้ง Fan Cooling

    สำหรับข้อมูลในวันนี้ ทาง PC Gallery ได้หยิบยกการทดลองขึ้นมา1หัวข้อนะครับ โดยเป็นการทดลองที่ได้ทำไว้นานแล้ว…วันนี้เลยนำออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งในหัวข้อนั้นก็เป็นในส่วนของเรื่องการระบายความร้อนของ Box Hot-swap รุ่นหนึ่งของทาง Supermicro ซึ่งจะมี Fan Cooling อยู่บริเวณทางด้านหลังของกล่อง แต่ในบางสถานะการนั้นพัดลมอาจไปชนหรือติดกับชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่อง จึงต้องทำให้ต้องถอดพัดลมทางด้านหลังออกและทำให้มีข้อสงสัยว่า ถ้าทำการถอดพัดลมออกแล้วนั้นความร้อนของ Drive จะควบคุมได้ดีเพียงใด? จึงได้มีการทดสอบเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ โดยในการทดสอบนั้นได้แยกออกเป็น2หัวข้อ คือทดสอบโดยใช้ SATA และ SAS

Box Hot-swap M14TQC

เป็นภาพทางด้านหลังของ Box Hot-swap M14TQC นะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pcgallery.co.th/product/supermicro-cse-m14tqc-mobile-rack-4-x-2-5-hot-swap/
ซึ่งในวันนี้เดี่ยวเราจะทำการถอดพัดลมทางด้านหลังขนาด4cmออก 

เป็นภาพของเครื่อง Server ของทาง PC Gallery โดยได้ทำการติดตั้ง Box Hot-swap M14TQC เอาไว้สองตัวในช่อง Drive Bay 5.25″

การทดสอบโดยใช้ SATA

ภาพทางด้านบนเป็นการติดตั้ง SSD SATA ขนาด 2.5″ ของทาง SAMSUNG โดยได้ทำ RAID0 แล้วทำการทดสอบ Performance โดยใช้ Software CrystalDiskMark และSoftware ที่ใช้สำหรับดูความร้อนคือ CrystalDiskInfo โดยความร้อนในการทดสอบอยู่ที่ 36°C  

สำหรับภาพทางด้านบนนั้นเป็นการทดสอบโอนถ่ายไฟล์ เพื่อทดสอบความร้อนของ SSD SATA ที่ติดตั้งใน Box Hot-swap M14TQC ซึ่งในการทดสอบนั้นความร้อนอยู่ที่ 36°C

การทดสอบโดยใช้ SAS

ภาพทางด้านบนนั้นเป็นการแสดงหน้า Software ของ RAID Card Areca ซึ่งได้ทำการติดตั้ง SAS ขนาด2.5″ ของ Seagate 2TB ลงไปใน Box Hot-swap M14TQC เชื่อมต่อกับ RAID Card ARC 1214-4I ทำการ Create RAID0 เอาไว้

ภาพด้านบนเป็นการทดสอบ Performance RAID0 โดยใช้ Software CrystalDiskMark และได้เช็คความร้อนของ SAS ตัวที่ 1 ความร้อนอยู่ที่ 37°C โดยสังเกตได้จาก SN ของ SAS 

ภาพด้านบนเป็นการทดสอบ Performance RAID0 โดยใช้ Software CrystalDiskMark และได้เช็คความร้อนของ SAS ตัวที่ 2 ความร้อนอยู่ที่ 40°C โดยสังเกตได้จาก SN ของ SAS 

ภาพด้านบนเป็นการทดสอบ Performance RAID0 โดยใช้ Software CrystalDiskMark และได้เช็คความร้อนของ SAS ตัวที่ 3 ความร้อนอยู่ที่ 36°C โดยสังเกตได้จาก SN ของ SAS 

ภาพด้านบนเป็นการทดสอบการโอนถ่ายไฟล์ของ RAID0 โดยความร้อนของ SAS ลูกที่ 1 อยู่ที่ 40°C โดยสังเกตได้จาก SN ของ SAS

ภาพด้านบนเป็นการทดสอบการโอนถ่ายไฟล์ของ RAID0 โดยความร้อนของ SAS ลูกที่ 2 อยู่ที่ 41°C โดยสังเกตได้จาก SN ของ SAS

ภาพด้านบนเป็นการทดสอบการโอนถ่ายไฟล์ของ RAID0 โดยความร้อนของ SAS ลูกที่ 3 อยู่ที่ 38°C โดยสังเกตได้จาก SN ของ SAS

**หมายเหตุ : ในการทดสอบเป็นการทดสอบโดย PC Gallery ซึ่งเป็นการทดสอบความร้อนในเครื่อง Server T731-X11SPMF การทดสอบนั้นแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้ดีและอุณหภูมิของ Drive ก็ไม่ได้สูง โดยถอดพัดลมทางด้านหลังของ Box Hot-swap M14TQC แต่นั่นก็รวมถึงการจัดการ Air Flow ภายในเครื่องด้วย ซึ่งภาพและขั้นตอนในการทดสอบอาจไม่ได้ละเอียดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Randomly Picked

Related Post

สาธิตการทำ NIC Teaming ของเครื่อง 1U PowerRACK RSP813-Z690D4U

      ข้อมูลสาธิตและวิธีการตั้งค่า NIC Teaming บนเครื่อง Server 1u PowerRACK RSP813-Z690D4U ทำการตั้งค่าบน Windows server ซึ่งมีวิธีการอย่างไรนั้นสามารถดูข้อมูลได้ทางด้านล่างได้เลยครับ ภาพตำแหน่งของ Lan Port ที่ใช้งาน ขั้นตอนที่1.

ทดสอบความร้อนเคส 1U Supermicro SC813MFTQC-350CB2 กับ CPU Xeon W-1350 & E-2388G

สวัสดีครับ วันนี้ทางร้านพีซี แกลเลอรี่ มีผลการทดสอบการระบายความร้อนของเครื่อง 1U Supermicro SC813MFTQC-350CB2 ติดตั้งซิงค์ Supermicro SNK-0046P เป็นซิงค์ขนาด 1U ซ็อกเก็ต LGA1150, 1155, 1200 และ CPU Intel Xeon