สาธิตการตั้งค่า RAID Onboard บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

สาธิตการตั้งค่า RAID Onboard บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

สาธิตการตั้งค่า RAID Onboard บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U

      ข้อมูลการสาธิตการทดสอบวิธีการใช้งานและตั้งค่า RAID บนเครื่อง Server PowerRACK RSP813-Z690D4U ซึ่งมีวิธีการตั้งแต่ตั้งค่าบน BIOS รวมถึงการตั้งค่าขณะอยู่ใน Windows ได้ โดยวิธีการตั้งค่าต่างๆนั้นได้แยกออกเป็นขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปเป็นข้อมูลศึกษาและตั้งค่าเองได้ 

ทำการติดตั้ง Drive ที่ต้องการใช้งานแนะนำให้หา Drive ที่เป็น Server Grade สำหรับการทำ RAID 

ขั้นตอนการตั้งค่าRAID บน BIOS

ขั้นตอนที่1. กด F2 หรือ DEL เข้า BIOS

ขั้นตอนที่2. ไปที่หน้า Advanced > Storage Configuration

ขั้นตอนที่3. เข้ามาที่หัวข้อของ Storage Configuration พบ Drive ที่ติดตั้งลงบนเครื่อง

ขั้นตอนที่4. ย้อนกลับไปที่หน้า Advanced เข้าไปที่หัวข้อ VMD Configuration

ขั้นตอนที่5. ทำการ Enable VMD Controller

ขั้นตอนที่6. Enable หัวข้อของ SATA

ขั้นตอนที่7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยทำการ กด  F10 Save 

ขั้นตอนที่8. หลังจาก Reboot กลับมาให้เข้าไปที่หน้า Advanced อีกครั้งจะพบหัวข้อของ Intel(R) Rapid Storage Technology ให้กดเข้าไป

ขั้นตอนที่9. เมื่อกดเข้ามาแล้วนั้นจะพบ Drive ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องให้กดเข้าไปที่ Create RAID Volume

ขั้นตอนที่10. เครื่องรองรับการทำ RAID Level 0,1,5,10 

ขั้นตอนที่11. ภาพการ Create RAID0 (Stripe) เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่12. ภาพการ Create RAID1 (Mirror) เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่13. ภาพการ Create RAID5 (Parity) เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่14. ภาพการ Create RAID10 (RAID0+1) เสร็จสิ้น

ขั้นตอนการตั้งค่าใช้งานบน Windows 

ขั้นตอนที่1. ติดตั้ง Software Intel Optane Memory and Storage Menagement

ขั้นตอนที่2. เข้าไปที่หน้า Manage พบ Drive ทั้งหมดที่ติดตั้งลงบนเครื่อง

ขั้นตอนที่3. เข้าไปที่ Create RAID Volume ก็จะพบว่ารองรับการทำ RAID Level 0,1,5,10 

ขั้นตอนที่4. ภาพการ Create RAID0 แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่5. ภาพการ Create RAID1 แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่6. ภาพการ Create RAID5 แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่7. ภาพการ Create RAID10 แล้วเสร็จ

Randomly Picked

Related Post

Test Performance NAS MS04 MBD-C7Z370-CG-IW

Test Performance NAS MS04 MBD-C7Z370-CG-IW Test Cinebench R15: การทดสอบPerformance ของ CPU I3-8100 ผลการทดสอบอยู่ที่ 571 cb Test Cinebench R20: การทดสอบPerformance ของ