สร้าง RAID5 บน Asrock RACK X470D4U2-2T ได้ง่ายๆแค่มี Card RAID

สร้าง RAID5 บน Asrock RACK X470D4U2-2T ได้ง่ายๆแค่มี Card RAID

     ในการทดสอบนี้ ทาง PC Gallery นั้นได้นำ Mainboard X470D4U2-2T ที่ไม่รองรับ RAID 5 ซึ่งเป็นเครื่องชุด  Power Rack RSP20350-X470D4U2-2T เป็นการสาธิตว่าถ้าเกิดผู้ใช้งานเครื่องชุดนี้อยากทำ RAID 5 นั้น ทาง PC Gallery ก็ได้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยการติดตั้ง Card RAID Dell H330 ลงไปแทน Card AOC-SLG3-2M2 (โดยราคาเครื่องจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนและวิธีการต่างๆในการทดสอบ Card Dell H330 บน เครื่อง Power Rack RSP20350-X470D4U2-2T มีดังนี้

ขั้นตอนที่1. ติดตั้ง Card RAID Dell H330

ขั้นตอนที่2.เข้าไปยังหน้า BIOS ของ X470D4U2-2

ขั้นตอนที่3.ไปที่หน้า Boot จากนั้นไป CSM (Compatibility Support Module)

ขั้นตอนที่4.ตั้งค่า Slot ที่ทำการติดตั้ง Card RAID Dell H330 ซึ่งได้ทำการติดตั้งไว้บน PCIE Slot6 ปรับให้เป็น UEFI
                                                (ติดตั้ง Card ไว้ Slot ไหนก็ปรับ UEFI Slot นั้น)

ขั้นตอนที่5.ทำการ Save

ขั้นตอนที่6.หลังจากเครื่องทำการ Reboot กลับเข้ามาที่หน้า BIOS อีกครั้ง จะเจอหัวข้อ Card Dell เพิ่มขึ้นมาในหน้า Advanced

ขั้นตอนที่7.เข้าไปที่หัวข้อ Configuration Management

ขั้นตอนที่8.เข้าไปที่ Create Profile Based Virtual Disk

ขั้นตอนที่9.จะพบ RAID ของ Card Dell H330 ที่สามารถสร้างได้ ซึ่งจะมี RAID 0,1,5 ซึ่งจะทำการสร้าง RAID5

ขั้นตอนที่10.สร้าง RAID5 สำเร็จ พื้นที่การใช้งาน 893 GB

ขั้นตอนที่11.ไปที่หน้า Windows จากนั้นไปเช็คข้อมูลที่ Device Manager ของ Storage controllers

ขั้นตอนที่12.ทำการติดตั้ง Software ของทาง LSI ชื่อว่า MagaRAID Storage Manager (MSM) เพื่อใช้สำหรับดูข้อมูลและใช้งาน RAID

ขั้นตอนที่13.หลังจากทำการติดตั้ง MSM เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดเข้ามาจะพบ Controller PERC H330 ซึ่งได้ทำการสร้าง RAID 5 ไว้อยู่

ภาพแสดง Performance RAID 5 โดยใช้ SSD 480GB ทั้งหมด3ตัว

**หมายเหตุ ในการทดสอบนี้ทาง PC Gallery ได้สาธิตการเพิ่ม RAID5 บน Mainboard X470D4U2-2T โดยใช้ Card RAID ติดตั้งลงไป เนื่องจาก Mainboard X470D4U2-2T นั้น ไม่ Support ส่วนของ RAID 5 ซึ่งถ้าหากผู้ใช้งานไม่ต้องการเพิ่ม RAID 5 บน Mainboard X470D4U2-2T ก็ยังสามารถใช้งาน RAID 0,1,10 ได้

 

**ข้อมูลจากทางPC Gallery

Leave a Reply