ทดสอบ NIC Teaming บน ASRock Rack E3C246D4I-2T

ทดสอบ NIC Teaming บน ASRock Rack E3C246D4I-2T

การทดสอบของทาง PC Gallery ในวันนี้คือ นำ Mainboard ASRock Rack E3C246D4I-2T ที่มี Lan port แบบ 10Gbps 2Port ด้วยกันโดยในวันนี้ได้ทำการทดสอบเป็นข้อมูล ซึ่งได้ทำการทดสอบบน Windows server 2019 โดยแยกออกเป็น 2 วิธีสำหรับการตั้งค่า NIC Teaming ซึ่งวิธีการและขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้น สามารถดูข้อมูลได้จากทางด้านล่างครับ

ทดสอบ NIC Teaming บน ASRock Rack E3C246D4I-2T

การทดสอบของทาง PC Gallery ในวันนี้คือ นำ Mainboard ASRock Rack E3C246D4I-2T ที่มี Lan port แบบ 10Gbps 2Port ด้วยกันโดยในวันนี้ได้ทำการทดสอบเป็นข้อมูล ซึ่งได้ทำการทดสอบบน Windows server 2019 โดยแยกออกเป็น 2 วิธีสำหรับการตั้งค่า NIC Teaming ซึ่งวิธีการและขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้น สามารถดูข้อมูลได้จากทางด้านล่างครับ

วิธีที่1 ของการทำ NIC Teaming

ขั้นตอนที่1. ในขั้นตอนแรกนั้นให้ผู้ใช้งานทำการเสียบสาย Lan เข้าที่ Port Lan ของ Mainboard ทั้ง2 Port ตามภาพ และไปที่ Server Manager และให้ดูหัวข้อ Local server > NIC Teaming จะเห็นได้ว่าก่อนการตั้งค่านั้นสถานะจะเป็น Disabled

ขั้นตอนที่2. ไปที่ Search ของ และค้นหา Windows Powershell 

ขั้นตอนที่3. ใช้คำสั่ง New-NetLbfoTeam PCGallery “Ethernet”,”Ethernet 2″ โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อ Teaming ได้บริเวณ New-NetLbfoTeam ชื่อที่ต้องการตั้ง “Ethernet”,”Ethernet 2″ โดยจากภาพนั้นได้ตั้งชื่อว่า PCGallery เป็นชื่อของ Teaming

ขั้นตอนที่4. ในส่วนของ Ethernet ให้ผู้ใช้งานเครื่องไปดูที่ Network Connections แล้วเลือก Ethernet ที่ต้องการทำ NIC Teaming ตามภาพทางด้านบน 

ขั้นตอนที่5. ภาพทางด้านบนเป็นการให้เลือกว่าจะยอมรับการทำ Teaming หรือไม่ Y/N

ขั้นตอนที่6. ภาพที่แสดงถึงการทำ NIC Teaming 

ขั้นตอนที่7. กลับไปที่ Server Manager และไปที่หัวข้อ NIC Teaming จะเห็นว่าตอนนี้สถานะจะเปลี่ยนเป็น Enabled เป็นที่เรียบร้อยแล้วและให้ทำการกดเข้าไป

ขั้นตอนที่8. เมื่อเข้ามาในหัวข้อ NIC Teaming นั้นจะพบชื่อ Group ที่ได้ทำการรวม NIC ไว้ด้วยกัน

ขั้นตอนที่9. ไปดูที่ Network Connections ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะพบว่าจะมี NIC ชื่อ PC Gallery เพิ่มขึ้นมา

วิธีที่2 ของการทำ NIC Teaming

ขั้นตอนที่1. ไปที่ Server Manager จากนั้นไปหัวข้อ Local Server เข้าไปที่ NIC Teaming

ขั้นตอนที่2. กดไปที่ TASKS เลือกไปที่ New Team

ขั้นตอนที่3. ในขั้นตอนนี้จะให้ทำการตั้งชื่อ Teaming และจะให้เลือก NIC ที่จะรวม

ขั้นตอนที่4. จะเห็นว่า status ของ Lan จะเปลี่ยนเป็น Active นั่นหมายความว่ารวมสำเร็จแล้ว

**หมายเหตุ: การทดสอบนี้จะเห็นได้ว่า Lan Port ทั้งสอง Port เป็นแบบ1Gbps ซึ่งในส่วนของ Mainboard ASRock Rack E3C246D4I-2T Lan จะวิ่งที่ 10Gbps นั้นก็เพราะว่าอุปกรณ์ที่ทดสอบนั้นไม่ได้รองรับแบบ 10Gbps

Randomly Picked

Related Post

Test Performance & Temp เครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U

      ผลการทดสอบ Performance ของเครื่อง Server PowerRACK RSP1104-Z690D4U โดยทดสอบความร้อนของ CPU ทดสอบคะแนนผ่าน Software Performance Test และ Sortware CrystalDiskMark ผลการทดสอบ Performance

PCG DIY : PowerRACK X11SCH-LN4 ตอน แสดงการประกอบเครื่อง

มาชมการประกอบเครื่องServer รุ่น PowerRACK X11SCH-LN4 กันครับ เหมาะสำหรับคนที่เคยประกอบเครื่องserver 1U มาบ้างแล้ว ชุดนี้ถือเป็น 1U ประเภท high-density คือมีการใช้อุปกรณ์จำนวนมากบรรจุลงในเครื่อง1U พร้อมกับhot-swap drive จำนวนมากถึง 8ลูกครับ