ทดสอบระบบ RAID NVMe Onboard บน X12SCA-5F

ทดสอบระบบ RAID NVMe Onboard บน X12SCA-5F

      การทดสอบติดตั้ง M.2 NVMe Onboard บน Supermicro X12SCA-5F ซึ่งสามารถรองรับ M.2 Gen3.0 และ Gen4.0 และสามารถทำ RAID 0,1 บน M.2 NVMe โดยขั้นตอนและอุปกรณ์ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างนั้นสามารถดูข้อมูลทางด้านล่างเพิ่มเติมครับ

อุปกรณ์การทดสอบ

  • CPU Intel I7-11700K
  • Mainboard Supermicro X12SCA-5F
  • Ram DDR4 8GB ECC-UDIMM
  • SSD SATA 2.5 240GB (OS)
  • M.2 NVMe Samsung 980Pro 250GB x3
  • Powersupply 400W

ขั้นตอนที่1. เข้าหน้า BIOS ของ X12SCA-5F โดยกด Del

ขั้นตอนที่2. ไปที่หัวข้อ Advanced จากนั้นเลื่อนลงไปที่หัวข้อ SATA And RST Configuration

ขั้นตอนที่3. ปรับ SATA Mode Selection ให้เป็น Intel RST และปรับ PCIE M.2-M1-M2 ให้เป็น RST Controlled และ RAID Devie ID เป็น iRST Mode จากนั้นทำการ Save

ขั้นตอนที่4. หลังจาก Save และ boot กลับมาอีกครั้งให้เข้า BIOS มาที่หน้า Advanced จากนั้นจะพบหัวข้อ Intel(R) Rapid Storage Technology

ขั้นตอนที่5. เข้ามาจะพบว่ามี Drive ในหน้านี้ทั้งหมด 3 ลูก จะพบว่าเป็น SATA 240GB 1ลูก สำหรับไว้ติดตั้ง OS และ PCIe 2 ลูกที่อยู่บน Slot M.2 Gen 3.0 2ตัว (ในหน้านี้จากที่ทดสอบจะไม่พบ M.2 NVMe บน Slot Gen 4.0)

ขั้นตอนที่6. เมื่อกดเข้ามาที่หัวข้อ Create RAID Volume จะพบว่าสามารถสร้าง RAID0 และ RAID1 ได้โดยจะเลือกได้แค่ M.2 PCIe แต่ SSD แบบ SATA จะไม่สามารถทำ RAID ร่วมกันได้ 

ขั้นตอนที่7. กลับมาเช็ค M.2 NVMe ที่ติดตั้งลงบน Mainboard X12SCA-5F โดยไปที่หัวข้อ Security โดยเลื่อนลงมาทางด้านล่างจะพบว่ามี M.2 Samsung 980 PRO 250GB อยู่ทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งนั่นหมายความว่าจากขั้นตอนที่6นั้น จะไม่พบ M.2 NVMe 1ตัว ที่ติดตั้งบน Slot Gen 4.0

ภาพตำแหน่ง Slot M.2 NVMe 3.0 ทั้ง2 Slot โดยวิ่งเข้าที่ Chipset ที่สามารถรองรับ RAID 0,1

ภาพตำแหน่ง Slot M.2 NVMe 4.0 ที่ตำแหน่งอยู่ใกล้กับ CPU โดยวิ่งเข้าที่ CPU โดยตรง

ภาพการทดสอบ Performance โดยจะอธิบายได้ดังนี้

  1. Drive D คือ M.2 NVMe ที่ติดตั้งอยู่บน Slot 4.0  และทดสอบได้ค่า Read 6427.17 MB/s Write 2677.98 MB/s
  2. Drive E คือ M.2 NVMe ที่ติดตั้งอยู่บน Slot 3.0 และได้ทำ RAID0 โดยมีขนาดพื้นที่เป็น2เท่าของ Drive D และในการทดสอบได้ค่า Read 7108.57 MB/s Write 5237.67 MB/s 
  3. การทดสอบ Performance ทั้งหมดเป็น Drive D,E ที่แยกออกมาโดยได้ติดตั้ง OS Windows 11 Pro ไว้อยู่บน SATA 2.5

ภาพการทดสอบ Performance RAID1 ของ M.2 NVMe Onboard

Randomly Picked

Other Stories

การตั้งค่าพัดลมบน BIOS TYAN S7100AG2NR

ขั้นตอนและวิธีในการใช้งานการตั้งค่ารอบพัดลมของ Mainboard TYAN S7100AG2NR มีขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้ ขั้นตอนที่1.กด Del เข้าหน้า BIOS ของ Mainboard TYAN S7100AG2NR ขั้นตอนที่2.ไปที่ Advanced จากนั้นไปที่หัวข้อ Hardware Health Configuration ขั้นตอนที่3.ทำการ

ASROCK RACK 1U12XL-C622

ASROCK RACK 1U12XL-C622 1U Storage Server with Dual Intel SP Xeon Processor ► 1U Chassis support 3.5” or 2.5” SATA/SAS

เพิ่ม RiserCard 1u ให้ PowerRACK RSP813-X470D4U

Install RiserCard 1u PowerRACK RSP813-X470D4U ขั้นตอนที่1.ปลดล็อคตัวแผงยึด Expansion slot เพื่อทำการถอดแผงออก ขั้นตอนที่2.ติดตั้ง RiserCard ลงบน Slot PCI-e ในภาพได้ทำการติดตั้งเป็นรุ่น RSC-RR1U-E16 แบบสำหรับ Rack 1u ภาพทางด้านบนเป็นภาพที่แสดงการติดตั้ง

ติดตั้ง Riser Card ให้กับเครื่อง 1U RSP1250-E3C246D4I-2T

    สำหรับการทดสอบเล็กๆน้อยๆของ PC Gallery นะครับสำหรับการเพิ่ม Riser card ให้กับเครื่อง 1U RSP1250-E3D246D4I-2T เพื่อให้สามารถเพิ่ม Card ต่างๆลงบนเครื่องได้นะครับ อุปกรณ์ในการทดสอบ Riser card TGC (สำหรับติดตั้งให้กับ Case