ขั้นตอนการติดตั้งรางสไลด์เครื่อง ProENGINIR RM413G-X11SPA-T

ขั้นตอนการติดตั้งรางสไลด์เครื่อง ProENGINIR RM413G-X11SPA-T

   สำหรับการติดตั้งรางสไลด์ให้กับ Case rack รุ่น RM41300G ที่สามารถเป็นได้ทั้ง Tower และ Rack ซึ่งได้ทำการสาธิตไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันบนเครื่องชุด ProENGINIR RM413G-X11SPA-T โดยจะมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1.สำหรับรางสไลด์นั้นเป็น option เพิ่มกับ Case RM41300G เพื่อไว้ให้ผู้ที่ต้องการติดตั้งเข้าตู้rack โดยจะใช้เป็นรุ่น 84H341300-002

ขั้นตอนที่2.นำรางสไลด์ออกจากกล่องและให้ทำการเลื่อนส่วนที่อยู่ด้านในสุดออกมาเมื่อถึงระยะที่เลื่อนสุดแล้ว ต้องให้ทำการกดไปทางที่ลูกศรสีฟ้าเพื่อเป็นตัวปลดล็อคเพื่อที่จะถอดชิ้นส่วนด้านในสุดออกมาได้

ขั้นตอนที่3.เมื่อดึงรางสไลด์ด้านในสุดออกมาได้จะเป็นชิ้นเดียวที่แยกออกมาติดกับตัว case

ขั้นตอนที่4.นำชิ้นส่วนรางสไลด์ที่ถอดออกมานั้นไปเทียบกับตัว Case เพื่อเทียบตำแหน่งรูน็อตตามที่ต้องการ เช่นตัวอย่างในภาพ

ขั้นตอนที่5.นำการติดตั้งสกรูน็อตที่แถมมากับรางสไลด์เข้ากับตัว Case ทางด้านหลัง

ขั้นตอนที่6.นำการติดตั้งสกรูน็อตที่แถมมากับรางสไลด์เข้ากับตัว Case ทางด้านหน้าให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่7.นำรางสไลด์ของชิ้นที่ทำการถอดออกมา โดยนำข้างที่มีลูกปืนดันไปให้สุดเพื่อที่จะนำไปสวมให้กับรางสไลด์ของตัว Case

ขั้นตอนที่8.เมื่อดันลูกปืนทั้งหมดไปสุดแล้วให้ทำการสวมไปที่ด้านหลังเพื่อติดตั้ง

ขั้นตอนที่9.เมื่อเลื่อนเข้ามาถึงระยะตามภาพแล้วจะไม่สามารถเลื่อนต่อได้ ให้ทำการกดตัวล็อคลงเพื่อให้สามารถเลื่อนเข้าต่อไปได้สุด

ขั้นตอนที่10.เป็นขั้นตอนที่ทำการติดตั้งรางสไลด์เข้าไปทั้งหมดแล้ว โดยทางด้านหน้าและด้านหลังนั้นเป็นส่วนที่ทำการยึดเข้ากับตู้ rack โดยใช้ากรูน็อตที่แถมมากับรางสไลด์

Leave a Reply