การทดลองทำRAID0 บนIntel ssd760p 256GBx5 และ Samsung ssd970 evo1TBx2

ทดสอบบนAS SSD Benchmark ขนาดไฟล์1GB Read=5183 MB/S Write=6412 MB/S

ทดสอบบนAS SSD Benchmark ขนาดไฟล์3GB Read=6323 MB/S Write=7184 MB/S

ทดสอบบนAS SSD Benchmark ขนาดไฟล์5GB Read=6012 MB/S Write=7677 MB/S

ทดสอบบนAS SSD Benchmark ขนาดไฟล์10GB Read=5968 MB/S Write=7751 MB/S

ทดสอบบนCrystal Diskmark ขนาดไฟล์1GB Read=6294 MB/S Write=5646 MB/S

ทดสอบบนCrystal Diskmark ขนาดไฟล์2GB Read=5991 MB/S Write=5276 MB/S

ทดสอบบนCrystal Diskmark ขนาดไฟล์4GB Read=6092 MB/S Write=5290 MB/S

ทดสอบบนCrystal Diskmark ขนาดไฟล์32GB Read=6108 MB/S Write=1857 MB/S

การทดลองทำRAID0 บนIntel ssd760p 256GBx4

ทดสอบบนAS SSD Benchmark ขนาดไฟล์1GB Read=4849 MB/S Write=4281 MB/S

ทดสอบบนCrystal Diskmark ขนาดไฟล์1GB Read=5902 MB/S Write=4323 MB/S

การทดลองทำRAID0 บนSamsung ssd970 evo1TBx2

ทดสอบบนSamsung Magician Read=6407 MB/S Write=5193 MB/S

ทดสอบบนAS SSD Benchmark ขนาดไฟล์1GB Read=3747 MB/S Write=4272 MB/S

ทดสอบบนCrystal Diskmark ขนาดไฟล์1GB Read=5938 MB/S Write=5026 MB/S