การทดสอบสัญญาณ SGPIO ของเมนบอร์ด ASUS P11C-M/4L เมื่อ เชื่อมต่อกับ backplan ของเคส Inwin MS04-01

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
Mainboard ASUS P11C-M/4L
Backpain Case INWIN MS04-01
สายสัญญาน SGPIO
RAM Kingston KSM24ES8/8ME
CPU INTEL XEON E-2176G
SSD
INTEL SSDSC2CT0804A4 , ATP AF60GMSCJ-NAAXX
7 Pin SATA Cable
Previous slide
Next slide

DIAGRAM SGPIO

ASUS P11C-M/4L

INWIN MS04-01


เสียบสาย SATA ที่ช่อง SATA1-SATA4 และทำการเสียบสาย SATA ไปที่ Backpain ของ INWIN MS04-04
SATA1 เสียบ Port0 , SATA2 เสียบ Port1 , SATA3 เสียบ Port2 , SATA4 เสียบ Port3 
ทำการทดสอบสัญญานไฟ SGPIO โดยใช้ โปรแกรม Intel Rapid Storage Technology enterprise