ทดสอบใช้งานกับ Card ARECA 1883I กับ H4060-J
รูปเครื่อง Ultrastar Data60 Model : H4060-J
รูป Card ARECA 1883I ที่ใช้ในการทดสอบ
Card ARECA 1883I ทดสอบทำRAID 0
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ Card ARECA 1883I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 0
ขั้นตอนที่3 ทดสอบPerformance
โดยใช้โปรแกรม CrystalDiskMark
ผลการทดสอบ
Read:5929.8 MB/s Write:1278.2 MB/s
Card ARECA 1883I ทดสอบทำRAID 3
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card ARECA 1883I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 3
ขั้นตอนที่3 ทดสอบPerformance
โดยใช้โปรแกรม CrystalDiskMark
เมื่อทำการทดสอบไปสักครู่แล้วจะขึ้น
Blue Screen
Card ARECA 1883I ทดสอบทำRAID 5
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card ARECA 1883I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 5
ขั้นตอนที่3 ทดสอบPerformance
โดยใช้โปรแกรม CrystalDiskMark
เมื่อทำการทดสอบไปสักครู่แล้วจะขึ้น
Blue Screen
Card ARECA 1883I ทดสอบทำRAID 6
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card ARECA 1883I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 6
ขั้นตอนที่3 ทดสอบPerformance
โดยใช้โปรแกรม CrystalDiskMark
เมื่อทำการทดสอบไปสักครู่แล้วจะขึ้น
Blue Screen
ทดสอบใช้งานกับ Card MegaRAID SAS 9361-8I กับ H4060-J
รูปเครื่อง Ultrastar Data60 Model : H4060-J
รูป Card MegaRAID SAS 9361-8I ที่ใช้ในการทดสอบ
Card MegaRAID SAS 9361-8I ทดสอบทำRAID 0
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card MegaRAID 9361-8I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 0
ขั้นตอนที่3 ทดสอบPerformance
โดยใช้โปรแกรม CrystalDiskMark
ผลการทดสอบ
Read:5280.9 MB/s Write:35.10 MB/s
Card MegaRAID SAS 9361-8I ทดสอบทำRAID 1
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card MegaRAID 9361-8I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 1
ขั้นตอนที่3 ทดสอบPerformance
โดยใช้โปรแกรม CrystalDiskMark
ผลการทดสอบ
Read:5944.2 MB/s Write:31.48 MB/s
Card MegaRAID SAS 9361-8I ทดสอบทำRAID 5
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card MegaRAID 9361-8I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 5
ไม่สามารถทำRAID5 ได้
เนื่องจาก HDD ติดสีแดงอยู่2ลูก
Card MegaRAID SAS 9361-8I ทดสอบทำRAID 6
ขั้นตอนที่1 เข้ามาที่หน้าการใช้งานของ
Card MegaRAID 9361-8I
ขั้นตอนที่2 ทำการสร้าง RAID 6
ไม่สามารถทำRAID6 ได้
เนื่องจาก HDD ติดสีแดงอยู่10ลูก
Close Menu
×
×

Cart