เครื่อง Server สั่งทำพิเศษ แบบTower (Pedestal Server) ชนิด 1 CPU

เครื่อง Server สั่งทำพิเศษ แบบTower (Pedestal Server) ชนิด 2 CPU