upgrade CPU (1) Intel Xeon Silver 4210 to (2) Xeon Silver 4210 พร้อมsink

Category

฿20,800.00

แจ้งกับทางร้านก่อนชำระเงิน เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้า และค่าจัดส่ง

upgrade CPU (1) Intel Xeon Silver 4210 to (2) Xeon Silver 4210 พร้อมsink

Category

฿20,800.00

Additional information