SW: Windows 10 OEM 64bit for new PC

Category

฿5,500.00

SW: Windows 10 OEM 64bit for new PC

Category

฿5,500.00

Additional information

ตัวประมวลผลที่ต้องใช้ ตัวประมวลผล 1 GHz ขึ้นไป
หน่วยความจำที่ต้องใช้ RAM 1 กิกะไบต์ สำหรับ 32 บิต); 2 กิกะไบต์ สำหรับ 64 บิต
เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ 20 กิกะไบต์
การ์ดแสดงผลที่ต้องใช้ ความละเอียดหน้าจอ 800 x 600 จุดขึ้นไป ตัวประมวลผลกราฟิก DirectX® 9 ที่มีไดรเวอร์ WDDM
การเชื่อมต่อที่ต้องใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม)
ความต้องการอื่น ๆ ของระบบ คุณสมบัติบางประการอาจต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft การดูดีวีดีต้องใช้ซอฟต์แวร์การเล่นแยกต่างหาก
ความต้องการของระบบเพิ่มเติม
คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีมา รวมทั้งที่ microsoft.com/useterms
ต้องมีการเปิดใช้งาน • สิทธิ์อนุญาตใช้เครื่องเดียว • 32 & 64 บิต ใน USB 3.0 ที่มีรวมไว้