อุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์ Zippy, Redundant Power, R2K-5AB0K2V, 1200W (ราคาไม่รวม สาย AC Power)

► 2U Form Factor
► 1200W
► Redundant Power Supply
► Best Solution for: Server, Workstation, Storage System

฿17,800.00

อุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์ Zippy, Redundant Power, R2K-5AB0K2V, 1200W (ราคาไม่รวม สาย AC Power)

► 2U Form Factor
► 1200W
► Redundant Power Supply
► Best Solution for: Server, Workstation, Storage System

฿17,800.00

Additional information

More Picture
Diagram
Connectors