ZOTAC ZT-T2080P-10S, RTX 2080TI, 11GB Special Designed for 4U/1U GPU Server

RTX 2080TI 11GB from ZOTAC ด้วยการออกแบบพิเศษสำหรับ การใช้งานเครื่องGPU RENDER, MACHINE LEARNING ที่ใช้เคส 4U หรือ 3U หรือ 1U Rackmountโดยเฉพาะ กายภาพแบบเดียวกับ TESLA

฿49,800.00

Out of stock

ZOTAC ZT-T2080P-10S, RTX 2080TI, 11GB Special Designed for 4U/1U GPU Server

RTX 2080TI 11GB from ZOTAC ด้วยการออกแบบพิเศษสำหรับ การใช้งานเครื่องGPU RENDER, MACHINE LEARNING ที่ใช้เคส 4U หรือ 3U หรือ 1U Rackmountโดยเฉพาะ กายภาพแบบเดียวกับ TESLA

฿49,800.00

Out of stock

Additional information

ออกแบบมาพิเศษ
ไฟเลี้ยงเข้าทางด้านท้ายการ์ด และระบายความร้อนด้วย brower
รูปทรงเดียวกับ TESLA การ์ด