• การ์ดM.2 PCIe ANM02PE08 2Port M.2 NVMe
 • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU (VROC)- Premium
  • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU (VROC)- Premium
  • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU (VROC)- Premium

  • ฿13,500.00
  • ► รองรับระดับ RAID 0, 1, 10, 5 ► ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3 ► # อุปกรณ์ที่รองรับ 24 อุปกรณ์ ► การระบุคีย์ 4pin ** อุปกรณ์นี้ไม่ขายแยกใช้ติดตั้งไปกับเครื่องชุดเท่านั้น
  • Add to cart
 • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU VROCISSDMOD (RAID 0/1 for Intel® SSD Only)
  • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU VROCISSDMOD (RAID 0/1 for Intel® SSD Only)
  • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU VROCISSDMOD (RAID 0/1 for Intel® SSD Only)

  • ฿4,850.00
  • ► รองรับระดับ RAID 0, 1, 10, 5 ► ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3 ► # อุปกรณ์ที่รองรับ 24 อุปกรณ์ ► การระบุคีย์ 4pin ** อุปกรณ์นี้ไม่ขายแยกใช้ติดตั้งไปกับเครื่องชุดเท่านั้น
  • Add to cart
 • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU VROCSTANMOD – Standard
  • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU VROCSTANMOD – Standard
  • แผงวงจรVROC Key Intel® Virtual RAID on CPU VROCSTANMOD – Standard

  • ฿4,850.00
  • ► รองรับระดับ RAID 0, 1, 10 ► ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3 ► # อุปกรณ์ที่รองรับ 24 อุปกรณ์ ► การระบุคีย์ 4pin ** อุปกรณ์นี้ไม่ขายแยกใช้ติดตั้งไปกับเครื่องชุดเท่านั้น
  • Add to cart