ชื่อชุด CASE+MB
RDP4550HG-S7100AG2NR

  • MB TYAN S7100AG2NR, 1pc
  • CPU Intel Xeon Silver Gen9.0 4216, 2pcs
  • CPU Cooler, Active Fan – Supermicro SNK-0068AP4, 2pcs
  • RAM 16GB Micron (supermicro) DDR4-2933 ECC RDIMM, 8pcs
  • SSD for OS – Samsung PM833 (Server Grade) 240GB, 1pcs
  • NL HDD – 14TB SEAGATE EXOS, 2pcs
  • Power Supply – 1600W 1+1 ZIPPY (CPRS model)
  • Case- 4U TGC4550-HG (8-slot, 4GPU)

Test QC

  • burn-in-test all system 3-hours