PCG DIY ตอน มาลองใช้งานเทคโนโลยี Intel vPro บนเครื่อง ProEngineir X3-X11SCA กันครับ

PCG DIY ตอน มาลองใช้งานเทคโนโลยี Intel vPro บนเครื่อง ProEngineir X3-X11SCA กันครับ

ถ้าอยากรู้ว่าvProใช้งานอย่างไร
มาเรียนรู้จากเครื่อง ProEngineir X3-X11SCA ของคุณได้แล้วครับ
Intel vPro เป็นเทคโนโลยีในการเข้าถึงเครื่องในระยะไกล

(เครื่องเวิร์คสเตชั่นของเรานอกจากช่วยงานคุณได้แล้ว ยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรใหม่อีกหลายอย่างเลยละครับ แนะนำว่าเวลาดูYoutube ของเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยละครับ ยังมีการทดลองทั้งเรื่องระบบRAID, การเพิ่มประสิทธิภาพระบบStorage)

Leave a Reply