แสดงวิธีการติดตั้ง Riser 1U ลงบนเคส Inwin RS104-02S โดยใช้ Supermicro Riser RSC-RR1U-E16

Close Menu
×
×

Cart