เครื่องServer 1U

ตัวอย่าง การทดสอบและแนะนำการใช้งาน PC GALLERY 1U Server รุ่นต่างๆ

เครื่อง Server สั่งทำพิเศษ ขนาด 2u Rackmount 19" ชนิด 1 CPU

เครื่อง Server สั่งทำพิเศษ ขนาด 2u Rackmount 19" ชนิด 2 CPU