Workstation

ที่PC GALLERY มีWORKSTATION คุณภาพสูงให้เลือกจำนวนมาก โดยเทคโนโลยีใหม่มาก่อนไม่ต้องรอส่งตรงจากโรงงาน

ASUS Workstaion แท้ จากโรงงาน

PC Gallery Workstation ประกอบโดยพีซี แกลเลอรี่ มีทั้ง Single-CPU และ Dual-CPU
ProRENDER – Dual CPU Workstation
PowerGRAPH – Single CPU Workstation