Socket 3647

Socket CPU แบบ LGA 3647 มี 2แบบ คือ แบบ Square และ แบบ NARROW ครับ ตอบสั่งซื้ออย่าลืมดูให้แน่ใจว่าเป็นแบบไหน เพราะต้องสั่งซื้อ Sink ให้ตรงรุ่นด้วยนะครับ

Showing all 5 results